Archiwum

A/ZP/SZP.251-8/17 Produkty lecznicze

UWAGA!

Zmiana lokalizacji Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa, pokój nr 342 – budynek Lipsk (III p.)

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Go back