Konkursy bieżące

D/DIN.21.3.2019.18 Wykonanie czterech nasadzeń zamiennych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku podziemnego działu obrazowania (rezonans magnetyczny i tomograf), położonego na działce ewid. Nr 14, obr. 6-04-08 Wola, w Instytucie

: 16 2019 r. 14:02 : Magdalena Truchel

Go back