Konkursy bieżące

Zapytanie ofertowe – usługi doradcze w zakresie pozyskania dofinansowania w ramach działania POIiS 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – D/P-PF-1/2017

Zapytanie ofertowe – usługi doradcze w zakresie pozyskania dofinansowania w ramach działania POIiS 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – D/P-PF-1/2017

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach działania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej POIiS 2014-2020, Instytut Matki i Dziecka publikuje niniejsze zapytanie ofertowe.

Przedmiot zapytania ofertowego: Sporządzenie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności wraz z niezbędną dokumentacją i świadczenie usług doradztwa związanego z tymi opracowaniami do momentu podpisania umowy na dofinansowanie

 

Szacunkowa wartość kosztów kwalifikowanych: 4,2 mln zł

 

Sposób złożenia: e-mail

 

Adres e-mail do przesłania oferty: mariusz.chrzanowski@imid.med.pl

 

Termin nadesłania oferty: do 08.XII.2017 godz.12.00

 

Ważne: Pośród danych zawartych w ofercie, proszę o uwzględnienie szczegółowych informacji o zakresie wsparcia oraz o liczbie osób na stałe przypisanych do realizacji umowy (z opisem charakteru wsparcia) i liczbie osób zaangażowanych okresowo (ze wskazaniem zakresu i okresu zaangażowania).

 

: 01 2017 r. 14:54 : Jolanta Woźniak

Go back