News

Bezpłatne szkolenie dot.platformy Web of Science

Szkolenie dotyczące wykorzystania baz

Web of Science, Journal Citation Reports, InCites

do wszechstronnej analizy dorobku naukowego

Data szkolenia:      8 października 2019 roku (wtorek), godz. 10.00 – 13.00 

Miejsce:                     Instytut Matki i Dziecka, Budynek A, II piętro, Sala Konferencyjna 

Prowadząca:            Klementyna Karlińska-Batres (Clarivate Analytics)

 

Tematyka szkolenia:

 • Platforma Web of Science  bazy danych, indeksy i narzędzia
  • Zawartość Web of Science Core Collection i kryteria doboru czasopism
  • Web of Science Core Collection - jak wyszukiwać, poprawiać, analizować i zarządzać wynikami
  • Super-Rekord, czyli zaleta wyszukiwania w różnych bazach danych (Medline, Data CItation Index, bazy regionalne i inne)
  • Tworzenie raportów cytowań
  • Wyszukiwanie dodatkowych cytowań w cytowanej bibliografii
 • Jak oceniać czasopisma. Gdzie publikować:
  • Analiza źródeł w Web of Science
  • Journal Citation Reports z Journal Impact Factor i innymi metrykami
  • Manuscript Matcher w EndNote online
 • Kreowanie profilu autorskiego i recenzenta w Publons
 • Wprowadzenie do narzędzia InCites Benchmark & Analytics
  • InCites dla naukowców i autorów
  • InCites dla pracowników administracji
  • Współpraca naukowa i jej znaczenie
  • Analiza porównawcza, ranking uczelni i instytucji naukowych
  • Identyfikacji ekspertów wewnątrz jak i poza organizacją
  • Ocena i analiza jakości oraz wykorzystania źródeł publikacji
  • Kto finansuje badania naukowe? Struktura fundatorów.

 

 

: 02 2019 r. 13:43 : Katarzyna Jankowska

Go back