Ośrodki prowadzące poradnictwo genetyczne w Polsce

Program Pierwotnej Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej

OŚRODKI PROWADZĄCE PORADNICTWO GENETYCZNE W POLSCE
 

Miejscowość
Nazwa ośrodka
Adres
Telefon
Białystok
Zakład
Genetyki Medycznej
Instytutu Położnictwa
i Chorób Kobiecych AM
ul. Warszawska 15
15-062 Białystok
tel.
(0-85) 435032
Poradnia Konsultacyjna
WSZ im. Śniadeckiego
ul. Warszawska 15
15-062 Białystok
 
Katowice
Zakład Genetyki
Medycznej
Śląskiej AM
ul. Ceglana 35
40-515 Katowice
tel.
(0-32) 518477
Gdańsk
Katedra i Zakład
Biologii i Genetyki AM
ul. Dębinki 1
80-211 Gdańsk
tel.
(0-58) 323276
Kraków
Zakład Genetyki
Klinicznej Polsko
-Amerykańskiego
Instytutu Pediatrii
Collegium Medicum UJ
ul. Wielicka 265
30-683 Kraków
tel.
(0-12) 580256
Lublin
Zakład Genetyki
Medycznej AM
ul. Radziwiłłowska 11
20-950 Lublin
tel.
(0-81) 23417
Poradnia Genetyczna
Dziecięcego Szpitala
Klinicznego AM
ul. Chodźki 2
20-081 Lublin
 
Łódź
Zakład Genetyki
Medycznej Centrum
Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289
93-338 ŁódĽ
tel.
(0-42) 422987,
451183
Zakład Genetyki
Medycznej Instytutu
Endokrynologii AM
ul. Sterlinga 1/3
91-425 Łódź
tel.
(0-42) 339630;
365427
Olsztyn
Poradnia Genetyczna
- Specjalistyczny ZOZ
nad Matką i Dzieckiem
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
 
Poznań
Katedra i Zakład
Genetyki Medycznej AM
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
tel.
(0-61) 491410
Rzeszów
Poradnia Genetyczna
ZOZ nr 1
ul. Lubelska 6/14
35-055 Rzeszów
 
Szczecin
Zakład Genetyki
i Patomorfologii
Instytutu Patologii PAM
Al. Powstańców
Wielkopolskich 72
70-110 Szczecin
tel.
(0-91)
821251
Warszawa
Zakład Genetyki
Instytutu "Pomnik
- Centrum Zdrowia
Dziecka"
Al. Dzieci
Polskich 20
04-730 Warszawa
tel.
(0-22) 8157452
Zakład Genetyki
Instytutu Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17A
01-211 Warszawa
tel.
(0-22) 6329657
Zakład Genetyki
Instytutu Psychiatrii
i Neurologii
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa
tel.
(0-22) 427650
Zakład Genetyki
Klinicznej CMKP -
Szpital Dziecięcy
w Dziekanowie Lenym
05-092 Łomianki
k. Warszawy
tel.
(0-22) 7511215
Wrocław
Zakład Genetyki
Katedry Patofizjologii AM
ul. Marcinkowskiego 1
50-368 Wrocław
tel.
(0-71) 209981
Poradnia Genetyczna -
Państwowy Szpital
Kliniczny nr 1
ul. Chałubińskiego 4
50-385 Wrocław
 
Zabrze
Poradnia Genetyczna
- Wojewódzkiej Poradni
Specjalistycznej
dla Dzieci
ul. Wolności 292
41-800 Zabrze
 Zobacz także:

Instytut Matki i Dziecka 01-211 Warszawa ul. Kasprzaka 17a,  tel. 22 32 77 000, 22 32 77 001

Poczta IMiD