Zakład Diagnostyki Obrazowej

Główne kierunki działalności klinicznej i naukowej:

  • diagnostyka obrazowa guzów litych wieku rozwojowego, zwłaszcza guzów wywodzących się z układu ruchu – kości i części miękkich. Pracujemy dla największej w kraju Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży IMiD;
  • diagnostyka zmian w płucach i przewodzie pokarmowym w przebiegu zwłóknienia torbielowatego (mukowiscydoza, CF). Pracujemy dla krajowego ośrodka referencyjnego w zakresie CF, znajdującego się w Klinice Pediatrii IMiD;
  • diagnostyka prenatalna metodą rezonansu magnetycznego. Jako jeden z nielicznych ośrodków diagnostycznych w kraju wykonujemy badania MR ciężarnych, u których podejrzewa się wady płodu. Diagnozujemy również choroby kobiet ciężarnych. Badania prenatalne wykonujemy od 20 tygodnia ciąży dla wszystkich ośrodków w kraju;
  • diagnostyka radiologiczna twarzoczaszki. Wykonujemy ją dla potrzeb referencyjnego ośrodka jakim jest Oddział Chirurgii Wad Twarzoczaszki Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży IMiD;
  • diagnostyka wad wrodzonych;
  • diagnostyka chorób OUN wieku dziecięcego.
karney-alicja Kierownik
Prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska
22 327 71 56
zaklad.rtg@imid.med.pl
Budynek B, poziom -1

Zakład nie wykonuje badań komercyjnych.