Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży

Działalność Zakładu

Do zadań Zakładu należy:

 • standaryzacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (0-19 lat)
 • monitorowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą;
 • opracowywanie programów profilaktycznych oraz promocji zdrowia;
 • badania populacyjne w zakresie problemów zdrowotnych i rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań nadwagi i otyłości
 • monitorowanie zdrowia psychospołecznego młodzieży w okresie dojrzewania;
 • badanie stanu zdrowia, stylu życia, zachowań zdrowotnych i jakości życia dzieci i młodzieży w kontekście uwarunkowań społecznych;
 • realizacja ekspertyz i projektów badawczych;
 • koordynacja międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży HBSC na poziomie krajowym;
 • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami zajmującymi się badaniami stanu zdrowia oraz stylu życia dzieci i młodzieży;
 • poradnictwo laktacyjne.
Zespół
 • Dr hab. n. med. Anna Oblacińska – Kierownik Zakładu – lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii i medycyny szkolnej
 • Dr hab. n. o zdrowiu Joanna Mazur – Zastępca Kierownika Zakładu – biostatystyk, specjalista w dziedzinie zarządzania projektami
 • Dr n. med. Maria Jodkowska – lekarz pediatra, specjalista w dziedzinie medycyny szkolnej
 • dr n. o kult. fiz. Hanna Nałęcz - zdrowie publiczne, pedagog
 • Dr n. hum. Dorota Zawadzka - pedagog, psycholog
 • Dr n. med. Elżbieta Wojdan-Godek – lekarz pediatra
 • Mgr Anna Dzielska – pedagog, psychodietetyk
 • Mgr Zofia Dobrowolska – pielęgniarka, międzynarodowy konsultant laktacyjny
 • Lek. Monika Puchniewicz - międzynarodowy konsultant laktacyjny
 • Mgr Magdalena Stalmach – specjalista w dziedzinie resocjalizacji
 • Mgr Wisława Ostręga – socjolog, pielęgniarka specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania i pielęgniarstwa społecznego
 • Mgr Katarzyna Radiukiewicz – pedagog
 • Agnieszka Krukowska – starsza sekretarka medyczna
Raporty i podręczniki

Publikacje naukowe:

okladka publikacji Opracowanie wzorca wojewódzkiej strategii ochrony, wspierania i propagowania karmienia piersią w Zakładzie Ochrony i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka przy udziale realizatorów projektu: Promocja karmienia piersią w Europie. Pilotażowe testowanie Wzorca Działania w województwie lubelskim. Projekt nr 2004326, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Dyrektoriat C – Zdrowia Publicznego i Oceny Ryzyka, realizowany w okresie 1.05.2005 – 30.04.2008.
POBIERZ
raport2 okladka Czynniki biologiczne, behawioralne i psychospołeczne kształtujące masę ciała (BMI 13-latków). Badanie prospektywne, przygotowane w ramach projektu badawczego MNiSzW Nr NN404329933 realizowanego w latach 2007-2010
POBIERZ

Wyniki badań HBSC 2010 - Raport techniczny
POBIERZ

Wyniki badań HBSC 2010 - Społeczne determinanty zdrowia młodzieży szkolnej
POBIERZ

Polska wersja kwestionariuszy do badania jakości życia związanej ze zdrowiem dzieci i młodzieży (KIDSCREEN)
POBIERZ

Mazur J. (ed.): Family socio-economic status and local area deprivation as determinants of self-perceived health and life style in Polish 15-year-old students. Instytut Matki i Dziecka, Warsaw 2007
POBIERZ

Mazur J. (red.): Status materialny rodziny i otoczenia a samopoczucie i styl życia młodzieży 15-letniej. Wyniki badań HBSC w ujęciu środowiskowym. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2007
POBIERZ

Mazur J., Woynarowska B. Kołoło H.: Zdrowie subiektywne, styl życia i środowisko psychospołeczne młodzieży szkolnej w Polsce. Raport techniczny z badań HBSC 2006. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2007
POBIERZ

Mazur J. (red.) Środowiskowe, społeczne i behawioralne uwarunkowania urazów i przemocy wśród młodzieży szkolnej w Polsce i wybranych krajach. Raport końcowy z projektu badawczego 3 PO5D 007 24 realizowanego w latach 2003-2005. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2005
POBIERZ

Wybrane publikacje w czasopismach naukowych od 2010 roku

Publikacje w czasopiśmie z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej.

2010

 1. Ravens-Sieberer U, Erhart M, Rajmil L, Herdman M, Auquier P, Bruil J, Power M, Duer W, Abel T, Czemy L, Mazur J, Czimbalmos A, Tountas Y, Hagquist C, Kilroe J; European KIDSCREEN Group. Reliability, construct and criterion validity of the KIDSCREEN-10 score: a short measure for children and adolescents' well-being and health-related quality of life. Qual Life Res. 2010 Dec;19(10):1487-500.
 2. Rubio CA, Jónasson JG, Nesi G, Mazur J, Olafsdóttir E. The size of colon polyps revisited: intra- and inter-observer variations. Anticancer Res. 2010 Jun;30(6):2419-23. PubMed PMID: 20651402
 3. Zambon A, Morgan A, Vereecken C, Colombini S, Boyce W, Mazur J, Lemma P, Cavallo F. The contribution of club participation to adolescent health: evidence from six countries. J Epidemiol Community Health. 2010 Jan;64(1):89-95.
 4. Erhart M, Hagquist C, Auquier P, Rajmil L, Power M, Ravens-Sieberer U; European KIDSCREEN Group. A comparison of Rasch item-fit and Cronbach's alpha item reduction analysis for the development of a Quality of Life scale for children and adolescents. Child Care Health Dev. 2010 Jul;36(4):473-84. – Joanna Mazur w European KIDSCREEN Group
 5. Jodkowska M., Oblacińska A., Tabak I.: Overweight and obesity among adolescents in Poland: gender and region al differences. Public Health Nutrition 2010; 13(10A): 1688-1692.

2011

 1. Sentenac M., Gavin A., Nic Gabhain S., Molcho M., Due P., Ravens-Sieberer U., de Matos M., Malkowska-Szkutnik A., Gobina I., Vollebergh W., Arnaud C., Godeau E.: Peer-victimization and subjective health among students reporting disability or chronic illness in 11 Western Countries. EJPH; online published - 28.VIII.2012.
 1. Tabak I., Mazur J., Granado M.C.,       Örkenyi Á., Zaborskis A., Aasvee K. & Moreno C. (2012). Examining trends in parent-child communication in Europe over 12 years. The Journal of Early Adolescence, 32 (1), 26-54. DOI: 10.1177/0272431611419509.
  2013
 1. Mazur J., Małkowska-Szkutnik A., Tabak I . (2013). Changes in family socio-economic status as predictors of self-efficacy in 13-year-old Polish adolescents. Int J Public Health. DOI 10.1007/s00038-013-0458-1
 2. Iannotti RJ, Chen R, Kololo H, Petronyte G, Haug E, Roberts C. Motivations for adolescent participation in leisure-time physical activity: international differences. J Phys Act Health. 2013;10(1):106-12.


Publikacje w innym czasopiśmie recenzowanym zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu co najmniej krajowym.

2010

 1. MazurWHO Regional Office for Europe. Kopenhaga 2010 (abstrakt, str. 214-215)
 2. Mazur J, Dzielska A, Kołoło H, Małkowska-Szkutnik A.: Postrzeganie własnego ciała wśród determinantów samooceny zdrowia 13-latków w Polsce. Med. Wieku Rozwoj. 2010, XVI,3:282-93
 3. Mazur J, Małkowska-Szkutnik A.: Jakość życia związana ze zdrowiem mierzona kwestionariuszem CHQ-PF28 w zależności od statusu społeczno-ekonomicznego rodziny w pierwszym roku życia badanych w Polsce 13-latków. Med. Wieku Rozwoj. 2010, XIV, 3:260-71.
 4. Małkowska-Szkutnik A, Tabak I, Mazur J: Zastosowanie polskiej wersji kwestionariusza CHQ-PF28 w dwóch badaniach populacyjnych przeprowadzonych w roku 2003 oraz 2008. Med. Wieku Rozwoj. 2010, XIV, 3: 246-59.
 5. Mazur J.: Społeczne uwarunkowania zdrowia subiektywnego młodzieży szkolnej w wieku 11-15 lat w Polsce na tle danych europejskich. Med. Wieku Rozwoj. 2010, XIV, 2:169-78.
 6. Mazur J, Małkowska-Szkutnik A.: Choroby przewlekłe a postrzeganie wymagań szkolnych przez uczniów 11-15-letnich w Polsce. Med. Wieku Rozwoj. 2010, XIV, 2:160-8
 7. Mazur J, Malinowska-Cieślik M.: Perspektywy dalszego obniżenia umieralności dzieci i młodzieży w Polsce. Med. Wieku Rozwoj. 2010, XIV,2:150-9
 8. Mazur J. Metody regresyjne w badaniach nad nierównościami w zdrowiu. Problemy Higieny i Epidemiologii 2010, 91(1), 21-27.
 9. Małkowska-Szkutnik A., Dzielska A., Mazur J.: Palenie tytoniu a podejmowanie zachowań ryzykanckich przez młodzież. Przegląd Lekarski 2010/67/10, 949-952.
 10. Mazur J., Woynarowska B., Małkowska-Szkutnik A., Kowalewska A.: Aktualne trendy palenia tytoniu przez młodzież w Polsce w świetle danych HBSC 2010. Przegląd Lekarski 2010/67/10, Abstrakt, str. 1101.
 11. Oblacińska A., Jodkowska M., Mikiel-Kostyra K., Palczewska I.: Ocena rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Część I. Niemowlęta i dzieci do 5 lat – normy krajowe czy standardy WHO?. Med. Wieku Rozwoj. 2010, 14(2): 95-100.
 12. Oblacińska A., Jodkowska M., Mikiel-Kostyra K., Palczewska I.: Ocena rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Część II. Dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat – normy krajowe czy rekomendowane przez WHO?. Med. Wieku Rozwoj. 2010, 14(2): 101-107
 13. Jodkowska M., Oblacińska A., Mikiel-Kostyra K., Tabak I.: Metody przesiewowe do wykrywania zaburzeń w rozwoju psychoruchowym niemowląt i małych dzieci – czy istnieje potrzeba wprowadzenia wystandaryzowanych narzędzi do stosowania w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce? Med. Wieku Rozwoj. 2010, 14(2): 108-112
 14. Oblacińska A., Jodkowska M., Tabak I., Mikiel-Kostyra K., Palczewska I.: Rozwój fizyczny i dojrzewanie polskich 13-latków w pierwszej dekadzie XXI wieku. Med. Wieku Rozwoj. 2010, 14(3): 235-245.
 15. Korzycka-Stalmach M., Mikiel-Kostyra K., Oblacińska A., Jodkowska M., Wojdan-Godek E.: Regularność spożywania posiłków przez 13-latków a wybrane cechy społeczno-ekonomiczne rodziny. Med. Wieku Rozwoj. 2010, 14(3): 303-309.
 16. Jodkowska M., Oblacińska A., Tabak I., Mikiel-Kostyra K.: Występowanie zaburzeń wzrastania i stanu odżywienia u polskich 13-latków w pierwszej dekadzie XXI wieku. Przegl. Epidemiol. 2010; 64: 565-570.
 1. Jodkowska M., Oblacińska A., Tabak I., Radiukiewicz K.: Ocena nierówności w dostępie uczniów do profilaktycznej opieki zdrowotnej. Med. Wieku Rozwoj. 2010, 14(2): 180-188.
 2. Tabak I., Oblacińska A., Radiukiewicz K., Jodkowska M.: Czy wychowawczy świetlic środowiskowych i rodzice dzieci są przygotowani do działań w zakresie wychowania do zdrowia? Wstępna analiza problemu. Med. Wieku Rozwoj. 2010, 14(2): 189-196.
 3. Jodkowska M., Oblacińska A., Tabak I., Radiukiewicz K.: Rola nauczycieli wychowania fizycznego w opiece czynnej nad uczniami z nadwagą i otyłością. Med. Wieku Rozwoj. 2010, 14(2): 197-206.
 4. Tabak I., Oblacińska A., Jodkowska M.: Czynniki środowiska rodzinnego jako predyktory zdrowia psychicznego młodzieży 13-letniej z różną masą ciała. Med. Wieku Rozwoj. 2010, 14(3): 272-281
  2011
 1. Jodkowska M., Oblacińska A., Tabak I., Mikiel-Kostyra K.: Nadwaga i otyłość rodziców i ich 13-letnich dzieci w Polsce. Przegl. Epidemiol. 2011; 65: 497-502.
 2. Mikiel-Kostyra K., Smoleń E., Korzycka-Stalmach M., Wojdan-Godek E.: Wybrane aspekty zdrowotnej opieki profilaktycznej nad niemowlętami i dziećmi do 6.roku życia w opinii rodziców. Pediatr. Pol. 2011 86 (2): 147-152
 3. Jodkowska M., Oblacińska A., Tabak I., Radiukiewicz K.: Differences in dietary patterns between overweight and normal-weight adolescents. Med. Wieku Rozwoj. 2011, 15(3,cz.1): 266-273.
 1. Dzielska A., Małkowska-Szkutnik A., Mazur J., Kołoło H.: Astma a palenie tytoniu wśród nastolatków. Przegląd Lekarski 2011, 68, 10, 662-666.
 2. Gajewski J.: Co wyjaśnia kapitał społeczny w badaniach dotyczących zdrowia? Hygeia Public Health 2011, 46(4): 409-414
 3. Gajewski J.: Kapitał społeczny a nadużywanie alkoholu i zadowolenie z życia młodzieży. Remedium str. 4-5.
 4. Małkowska-Szkutnik A., Mazur J.: Odurzanie się środkami wziewnymi a jakość życia młodzieży w wieku 13-18 lat. Przegląd Lekarski 2011, 68, 10, 846-851
 5. Małkowska-Szkutnik A., Mazur J.: Funkcjonowanie w szkole uczniów z chorobą przewlekłą. Problemy Higieny i Epidemiologii 2011; 92(2): 232-240.
 6. Mazur J, Dzielska A, Małkowska-Szkutnik A.: Psychological determinants of selected eating behaviours in adolescents. Med Wieku Rozwoj. 2011 Jul-Sep;15(3 Pt 1):240-9.
 7. Mazur J.: Spojrzenie z perspektywy cyklicznych badań międzynarodowych. Remedium 12/2011, str. 1-3
 8. Mazur J., Tabak I., Małkowska-Szkutnik A.: Społeczne uwarunkowania palenia tytoniu przez młodzież w wieku 13-18 lat oraz jej narażanie na bierne palenie w domu. Przegląd Lekarski 2011, 68, 10, 835-839.
 9. Mazur J., Woynarowska B.: Picie alkoholu przez młodzież 15-letnią w Polsce w latach 2002-2010. Zmiany w ogólnej populacji oraz według płci i zamożności rodziny. Alkoholizm i Narkomania 2011; 2494): 275-296.
 10. Tabak I., Mazur J.: Dobre relacje rodzinne jako czynniki chroniące młodzież 11-15 -letnią przed paleniem tytoniu. Przegląd Lekarski 2011, 68, 10, 840-845.
 11. Woynarowska B., Małkowska-Szkutnik A., Mazur J., Kowalewska A., Komosińska K.: School meals and policy on promoting healthy eating in schools in Poland. Med Wieku Rozwoj. 2011 Jul-Sep;15(3 Pt 1):232-9.
 12. Woynarowska B., Komosińska K., Małkowska-Szkutnik A.: Środowisko fizyczne szkół podstawowych i gimnazjów w Polsce w ocenie ich dyrektorów. Problemy Higieny i Epidemiologii 2011; 92(3): 455-460.
 13. Woynarowska-Sołdan M., Małkowska-Szkutnik A.: Postrzeganie przez dyrektorów szkół klimatu społecznego i problemów występujących w środowisku społecznym szkoły. Ruch Pedagogiczny 2011, 5-6, 31-43.
 14. Korzycka-Stalmach M. : Dopalacze – charakterystyka problemu w ujęciu społeczno-prawnym. Edukacja Biologiczna i środowiskowa, nr 2 (38) 2011, s. 22-27.

2012

 1. Dzielska A., Używanie przez młodzież marihuany i upijanie się w latach 2006-2010, Remedium, Kwiecień 2012
 2. Gajewski J., Małkowska-Szkutnik A.: Rodzinne i rówieśnicze czynniki związane z upijaniem się i paleniem tytoniu przez 15-letnią młodzież, Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, XVI, 4: 322-328.
 3. Jodkowska M., Oblacińska A., Mikiel-Kostyra K. i Tabak I., Częstość występowania czynników ryzyka miażdżycy u młodzieży w wieku 16 i 18 lat – uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, 2, 96-103.
 4. Kołoło H., Guszkowska M., Mazur J., Dzielska A.: Self-efficacy, self-esteem and body image as psychological determinants of 15-year-old adolescents’ physical activity levels. Human Movement 2012; 13(3):264-270.
 5. Kołoło H., Guszkowska M., Mazur J.: Psychospołeczne determinanty niedoboru aktywności fizycznej w populacji 15-latków. Wychowanie Fizyczne i Sport 2012; 56(1): 5-10
 6. Korzycka-Stalmach M., Mikiel-Kostyra K., Jodkowska M., Oblacińska A.: Samoocena masy ciała 13-latków w zależności od wskaźnika masy ciała rodziców. Endokrynologia Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2012, 8(2): 53-58.
 7. Kowalewska A., Mazur J.: Próby palenia tytoniu a oglądanie telewizji, video, dvd przez młodzież w Polsce. Przegląd Lekarski 2012; 69(10): 863.
 8. Małkowska-Szkutnik A, Gajewski J, Mazur J, Gajewska K.: Predyktory poczucia własnej wartości nastolatków z cukrzycą. Medycyna Wieku Rozwojowego,2012, XVI,1, 35-46.
 9. Małkowska-Szkutnik A., Mazur J.: Style radzenia sobie w sytuacjach stresowych i obciążenie dolegliwościami psychicznymi a palenie tytoniu wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Przegląd Lekarski 2012; 69(10):872-877.
 10. Małkowska-Szkutnik A.: Relacje z przyjaciółmi a jakość życia gimnazjalistów. Remedium 2012; 5: 6–7.
 11. Mazur J., Kołoło H., Woynarowska B.: Występowanie urazów wymagających pomocy medycznej u młodzieży gimnazjalnej w zależności od masy ciała i poziomu aktywności fizycznej. Problemy Higieny i Epidemiologii 2012; 93(2): 298-303.
 12. Mazur J., Małkowska-Szkutnik A., Tabak I.: Związek między dorywczą pracą zarobkową a używaniem substancji psychoaktywnych oraz problemami szkolnymi uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przegląd Lekarski 2012; 69(10): 867-871.
 13. Mazur J., Tabak I., Gajewski J., Dzielska A.: Nadwaga i otyłość wśród uczniów gimnazjum w zależności od wybranych czynników behawioralnych. Zmiany w latach 2006-2010. Przegląd Epidemiologiczny 2012; 66(3): 503-508.
 14. Mazur J.: Perspektywa dużych badań populacyjnych młodzieży szkolnej. Komentarz do artykułu Zofii Mieleckiej-Kubień „Zastosowanie metody randomizacji odpowiedzi w badaniach ankietowych dotyczących używania substancji psychoaktywnych. Alkoholizm i Narkomania 2012; 25(1): 113-116.
 15. Mazur J.: Polska młodzież na tle rówieśników z innych krajów. Remedium 2012; 6 (232): 6–7.
 16. Tabak I., Jodkowska M., Oblacińska A., Mikiel-Kostyra K., Czy spożywanie wspólnych posiłków z rodziną może chronić nastolatki przed otyłością? Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, 4, 313-321.
 17. Tabak I., Oblacińska A. i Jodkowska M., Physical Activity and Sedentary Behaviour as Predictors of Adolescent Health in Rural and Urban Environments in Poland. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 2012, 54, 68-77. doi:10.2478/v10141-012-0008-1.
 18. Tabak I., Oblacińska A., Jodkowska M. i Mikiel-Kostyra K. Zmiany w strukturze i sytuacji ekonomicznej rodziny jako czynniki warunkujące nadmierną masę ciała nastolatków. Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism, 2012, 18(2), 70-75
 19. Woynarowska B., Palczewska I., Oblacińska A.: Standardy WHO rozwoju fizycznego dzieci w wieku 0-5 lat. Siatki centylowe długości/wysokości i masy ciała, wskaźnika masy ciała BMI i obwodu głowy. Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, 16(3): 232-239.

2013

 1. Jodkowska M, Tabak I, Oblacińska A, Stalmach M. Siedzący tryb życia polskich 13-latków i jego powiązania z wybranymi zachowaniami zdrowotnymi, praktykami rodzicielskimi oraz masą ciała. Dev Period Med., 2013, XVII,2:165-174.
 2. Tabak I., Oblacińska A., Jodkowska M. (2013). Associations between breastfeeding, maternal parenting practices and body mass of adolescents. Modern Behavioral Science, 1(1), 10-23
 3. Dzielska A., Tabak I., Mazur J.
4.      Mazur J., Sentenac M., Brooks F., Małkowska-Szkutnik A., Gajewski J., Gavin A.: Burden of chronic health conditions in adolescence measured by school surveys. Developmental Period Medicine 2013; XVII, 2, 157-164.
5.Mazur J.: Skala Zasobów Materialnych Rodziny - badanie walidacyjne i proponowana modyfikacja. Hygeia Public Health 2013; 48(2): 211-217.

 

 {/sliders}

 

mazur-joanna Kierownik Zakładu
dr hab. n. med. Anna Oblacińska prof. nadzw. IMiD
22 32 77 310
zaklad.promocjizdrowia@imid.med.pl 

Struktura Zakładu

Pracownia Badań Populacyjnych
 • Prowadzenie prac naukowo-badawczych nad zdrowiem i zachowaniami zdrowotnymi dzieci i młodzieży w kontekście identyfikacji czynników ryzyka i czynników ochronnych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu adolescencji, środowiska szkolnego oraz problemów dzieci z chorobami przewlekłymi;
 • Rozwijanie badań nad społecznymi nierównościami w zdrowiu dzieci i młodzieży;
 • Budowa oraz walidacją prostych i złożonych mierników oceny zdrowia dzieci i młodzieży z uwzględnieniem badań ilościowych i jakościowych;
 • Wdrażanie w Polsce generycznych swoistych kwestionariuszy zdrowotnych (np. KIDSCREEN, DISABKIDS)
 • Wdrażanie zaawansowanych metod statystycznych do analiz uwarunkowań zdrowia i zachowań zdrowotnych młodzieży szkolnej (w tym modeli strukturalnych i modeli wielopoziomowych);
 • Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami zajmującymi się badaniem zdrowia i zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży;
 • Prowadzenie szkoleń, opracowywanie ekspertyz oraz działalność wydawnicza zgodne z powyższym zakresem tematycznym.

Współpraca międzynarodowa

Koordynacja na poziomie krajowym międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej HBSC (Health Behaviour in School-aged Children. A WHO Cross-national Collaborative Study)

Badania HBSC wykonywane są od ponad dwudziestu lat, co 4 lata, we wzrastającej liczbie krajów. W ostatniej serii badań, w 2005/2005 r., uczestniczyło 41 krajów lub regionów (www.hbsc.org). Są to anonimowe badania ankietowe młodzieży szkolnej w wieku 11,13 i 15 lat przeprowadzane w szkołach.

Celem badań HBSC jest:

 • rozwijanie krajowych i międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży w szerokim kontekście społecznym;
 • dostarczanie teoretycznej i metodologicznej wiedzy w sferze badań nad zachowaniami zdrowotnymi i społecznym kontekstem zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;
 • gromadzenie danych mających znaczenie dla populacji w wieku szkolnym i monitorowanie zdrowia i zachowań zdrowotnych młodzieży w krajach uczestniczących w badaniach;
 • upowszechnianie wyników badań wśród kluczowych odbiorców m.in.: naukowców, decydentów w resorcie edukacji i zdrowia, promotorów zdrowia, nauczycieli, rodziców i młodzieży;
 • wspieranie rozwoju promocji zdrowia w środowisku szkolnym;
 • wspieranie tworzenia krajowych ekspertyz w dziedzinie zachowań zdrowotnych i społecznych oddziaływań na zdrowie młodzieży w wieku szkolnym;
 • rozwijanie i umacnianie międzynarodowej sieci ekspertów w tych dziedzinach.
mazur-joanna Kierownik
dr hab. n. o zdrowiu Joanna Mazur prof. nadzw. IMiD
22 32 77 419
22 32 77 370 (fax.)
joanna.mazur@imid.med.pl
Pracownia Ochrony i Promocji Zdrowia

Zakres aktualnej działalności pracowni:

 • Standaryzacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (0-19 lat)
 • Monitorowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami oraz badania dotyczące jej jakości
 • Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie: zdrowia i jego psychospołecznych uwarunkowań, zachowań zdrowotnych uczniów, profilaktyki chorób i zaburzeń rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem otyłości oraz rodzinnych uwarunkowań zdrowia i jakości życia;
 • Kształcenie podyplomowe lekarzy i pielęgniarek sprawujących opiekę zdrowotną nad populacją w wieku rozwojowym
 • Konsultacje, ekspertyzy, opinie i zalecenia dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

 

mazur-joanna Kierownik Zakładu
dr hab. n. med. Anna Oblacińska prof. nadzw. IMiD
22 32 77 370
zaklad.promocjizdrowia@imid.med.pl 
Pracownia Medycyny Szkolnej
mazur-joanna Kierownik
dr hab. n. med. Anna Oblacińska, prof. nadzw. IMiD
22 32 77 370
zaklad.promocjizdrowia@imid.med.pl

 

mazur-joanna Kierownik
dr hab. n. med. Anna Oblacińska, prof. nadzw. IMiD
22 32 77 370
zaklad.promocjizdrowia@imid.med.pl