Aktualności

Badanie ankietowe Covid-19 i młodzież

Szanowni Państwo

zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na udział Państwa dziecka w badaniu ankietowym przygotowanym przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

Zespół Instytutu, we współpracy z Fundacją Instytutu Matki i Dziecka, siecią badawczą HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) oraz siecią badawczą COSI (Childooh Obesity Survaillance Initiative), przygotowuje kampanię informacyjną dla dzieci i młodzieży na temat zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-Cov-2.

Chcemy ponadto, by nasza kampania była dla dzieci wsparciem w tym trudnym czasie, dlatego pracujemy również nad materiałami dotyczącymi możliwej teraz aktywności fizycznej, higieny pracy, bezpiecznego korzystania z mediów elektronicznych itd.

Chcąc jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby młodych ludzi związane z tą niecodzienną sytuacją zamknięcia w domu, przygotowaliśmy krótką ankietę dla nich. Mamy nadzieję, że wyrażą Państwo zgodę na udział w Państwa dziecka w tym badaniu.

Zespół badawczy Instytutu Matki i Dziecka

Szczegółowe informacje wraz z pełną treścią kwestionariusza można uzyskać pod adresem e-mail: zaklad.promocjizdrowia@imid.med.p

Link do ankiety: www.surveymonkey.com/r/mlodziezicovid19

Data utworzenia informacji: 06 kwietnia 2020 r. 11:03 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Katarzyna Jankowska

Wróć