Aktualności

Ile pije młodzież? Nowy raport z badań HBSC

26 września został opublikowany raport z badań HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) dotyczący spożycia alkoholu przez nastolatki. W raporcie przedstawiono najnowsze tendencje w piciu alkoholu u 15-latków w europejskim regionie WHO, zaczerpnięte z badania HBSC. Raport przedstawia szeroki zakres danych HBSC na temat spożycia alkoholu i zachowań związanych z piciem wśród nastolatków, wskazując różnice w korzystaniu z alkoholu ze względu na płeć, pozycję społeczno-ekonomiczną i podregion geograficzny.

CZY SPOŻYWANIE ALKOHOLU JEST CZĘSTE WŚRÓD NASTOLATKÓW?

Raport z badań HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) stworzony we współpracy z Europejskim Biurem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „Adolescent alcohol-related behaviours: trends and inequalities in the WHO European Region, 2002–2014 (1)”, przedstawia dane na temat "regularnego spożywania alkoholu" przez 15-letnią młodzież, co oznacza cotygodniowe picie napojów alkoholowych.

Dane dotyczą 219 460 nastolatków z 42 krajów spośród 48 krajów członkowskich sieci HBSC

Cotygodniowe spożycie alkoholu u chłopców i dziewcząt znacząco spadło w latach 2002-2014. Pomimo tej ogólnej tendencji znaczny wzrost rozpowszechnienia (20% +) obserwuje się w dziewięciu krajach europejskich.

Cotygodniowe picie jest zauważalnie wyższe wśród chłopców w większości krajów i regionów, ale spadek konsumpcji w latach 2002-2014 był większy wśród chłopców niż dziewcząt.

SPOŻYWANIE ALKOHOLU PRZEZ NASTOLATKÓW: JAKIE WIĄŻE SIĘ Z TYM RYZYKO?

Alkohol jest jedną z najbardziej powszechnych substancji psychoaktywnych używanych przez młodzież. Większość młodych ludzi zaczyna spożywać alkohol między 12 a 16 r. ż., gdy zyskują coraz większą niezależność,             w tym wieku zwiększają się psychologiczne, społeczne i fizyczne konsekwencje spożywania alkoholu:

  • PSYCHOLOGICZNE – Alkohol przyczynia się do zmian
    w strukturze i funkcjonowaniu mózgu. Spożywanie alkoholu przez nastolatków zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia problemów ze zdrowiem psychicznym oraz problemów neurokognitywnych zarówno w dłuższej, jak i krótszej perspektywie.
  • SPOŁECZNE – istnieje silny związek między spożywaniem alkoholu a nieszczęśliwymi wypadkami, niekiedy śmiertelnymi, próbami samobójczymi, używaniem innych substancji psychoaktywnych, przedwczesną, nieplanowaną ciążą i zakażeniami przenoszonymi drogą płciową, słabymi wynikami w nauce i przemocą. Spożywanie alkoholu wiąże się również z zachowaniami antyspołecznymi i przestępczymi.
  • FIZYCZNE – alkohol jest jednym z głównych czynników ryzyka dotyczących przedwczesnej umieralności w Europejskim Regionie WHO, który ma najwyższy poziom spożycia alkoholu na świecie. Spożywanie alkoholu szczególnie zagraża zdrowiu w przypadku chorób niezakaźnych, takich jak rak, cukrzyca i choroby sercowo-naczyniowe.

CZY MŁODZIEŻ PIJE ALKOHOL PRZED 13 R. Ż. ?

Wczesna inicjacja alkoholowa oznacza spożywanie alkoholu w wieku 13 lat lub wcześniej. W tym wieku mózg jest najbardziej narażony na uszkodzenia. Innym problemem odnotowywanym w tej grupie wiekowej jest wczesne upijanie się, zdefiniowane jako upicie się w wieku 13 lat lub wcześniej.

Odsetek nastolatków, których dotyczyła wczesna inicjacja alkoholowa spadł w większości badanych krajów i regionów europejskich, średnio z 46% w 2002 r. do 28% w 2014 r. Odsetek młodzieży, która wcześnie zaczęła się upijać zmniejszył się natomiast o ponad połowę (z 17% do 8%).

Niemniej jednak dwa kraje wykazały wzrost wczesnej inicjacji alkoholowej: Słowenia (chłopcy i dziewczęta) i Grecja (dziewczęta). W Estonii 50% chłopców i 47% dziewcząt zaangażowało się we wczesną inicjację, podczas gdy w Grecji proporcje to 47% chłopców i 38% dziewcząt.

Link do raportu [kliknij!]

 

Data utworzenia informacji: 26 września 2018 r. 11:36 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Daria Olko

Wróć