Aktualności

Informacja od Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka

Komunikat od dr. n. med. Tomasza Maciejewskiego, Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka

Informacja od Dyrektora IMID

Szanowni Państwo, Pacjenci IMiD i Rodziny Pacjentów,

zgodnie z sytuacją epidemiologiczną, zarządzeniami rządu RP oraz zaleceniami GIS, by zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwo, jesteśmy zmuszeni na bieżąco modyfikować nasze codzienne funkcjonowanie.

Zgodnie z aktualną wiedzą, jedyną metodą zwalczania epidemii wirusa COVID-19 jest przerwanie jego dróg szerzenia.

Zarządzeniem wprowadziłem m.in ograniczenie wstępu do Instytutu tylko poprzez wyznaczone wejścia, w których odbywa się kontrola stanu zdrowia oraz ograniczenie w liczbie opiekunów do jednego przypadającego na pacjenta, zarówno w szpitalu, jak i w poradni.
Ograniczone zostały planowe przyjęcia do klinik i poradni Instytutu tylko do przypadków pilnych. Zespoły medyczne wnikliwie i indywidualnie weryfikują konieczność wykonania zabiegów czy udzielenia porady. Udzielamy porad poprzez kontakt mailowy czy telefoniczny.
Bardzo proszę o stosowanie się do zarządzeń rządu RP, zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także naszych wewnętrznych uregulowań, w tym poważne traktowanie informacji przekazywanych Państwu przez nasze callcenter czy sekretariaty klinik i zakładów.
W przypadku objawów takich jak gorączka, bóle mięśniowe, zmęczenie, duszność, trudności z oddychaniem proszę przede wszystkim kierować się instrukcjami MZ i GIS w tym np. kierować się do szpitali będących na liście 10 szpitali opublikowanej na stronie urzędu wojewody mazowieckiego: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/komunikat-wojewody-mazowieckiego--stan-podwyzszonej-gotowosci

dr n. med. Tomasz Maciejewski
Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka

Data utworzenia informacji: 11 marca 2020 r. 16:35 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Katarzyna Jankowska

Wróć