Aktualności

Kampania "Nursing Now"

5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.

W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje
z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Film zrealizowany przez Ministerstwo Zdrowia z inauguracji kampanii można obejrzeć tutaj

Działalność Nursing Now koncentruje się na 5 głównych obszarach

Obecnie kampania obejmuje wiele wydarzeń i działań na całym świecie, w tym w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Jamajce, USA, Jordanii i Afryce Południowej. Opracowano ją w odpowiedzi na wyniki raportu Triple Impact, w którym stwierdzono, że oprócz poprawy jakości opieki zdrowotnej na świecie, wzmocnienie pozycji pielęgniarek przyczyni się do poprawy równości płci i silniejszej gospodarki. Kampania potrwa do końca 2020 roku – do 200. rocznicy urodzin Florence Nightingale. Nursing Now koncentruje się na pięciu głównych obszarach:

  • Zagwarantowanie pielęgniarkom i położnym bardziej znaczącego głosu w kształtowaniu polityki zdrowotnej;
  • Zachęcanie do większych inwestycji w personel pielęgniarski;
  • Zachęcanie do delegowania większej liczby pielęgniarek na stanowiska kierownicze;
  • Zachęcanie do badań, które pomagają ustalić, w jakich obszarach medycyny pielęgniarki mogą mieć największy wpływ, oraz
  • Dzielenie się przykładami najlepszych praktyk pielęgniarskich.
Data utworzenia informacji: 18 lutego 2020 r. 15:11 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Katarzyna Jankowska

Wróć