Aktualności

Konferencja "Czy to już epidemia otyłości w Polsce?" 19 czerwca

CZY TO JUŻ EPIDEMIA OTYŁOŚCI W POLSCE?

„Dynamika nadwagi i otyłości w cyklu życia - wyniki polskich badań populacyjnych

u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych”.

 

PROGRAM

13.00 – 13.05

Otwarcie Konferencji

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka - dr n.med. Tomasz Maciejewski

Dyrektor Instytutu Kardiologii -  prof. dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki

 

13.05 -13.20

„Stan zdrowia Polaków” -  Prof. dr hab. med. Tomasz Zdrojewski, Przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk

 13.20 - 13.35

„ Otyłość/nadwaga w cyklu życia – fotografia młodego pokolenia Polaków” - dr hab. med., prof. IMiD Anna Fijałkowska, Instytut Matki i Dziecka

 13.35 – 13.50

„Aktywność fizyczna młodych dorosłych Polaków”.  prof. dr hab. med. Wojciech Drygas, Instytut Kardiologii

 13.50- 14.00 dyskusja

 14.30 – 15.30

Polskie badania populacyjne u dzieci , młodzieży i młodych dorosłych:

 

PITNUTS – dzieci od 5 do 36 miesiąca życia. dr hab., prof. IMiD H. Weker

COSI (Childhood Obesity Surveilance Initiative) – 8-latki w badaniu WHO. mgr M. Korzycka

HBSC (Health Behaviour in School- age Children)- 11-,13-,15-latki. dr hab. prof. IMiD J. Mazur

WOBASZ – Zwyczaje żywieniowe młodych dorosłych. dr A. Waśkiewicz i dr  A. Aranowska

         

15.30 – 17.00

DEBATA

Konsekwencje zdrowotne nadwagi i otyłości w młodym pokoleniu.

  • Szczurek- Żelazko – V-ce Minister Zdrowia
  • T. Hryniewiecki – Dyrektor Instytutu Kardiologii
  • Dr n.med. T. Maciejewski – Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka
  • dr hab. med. T. Zdrojewski – PAN, Gdański Uniwersytet Medyczny
  • dr hab. med. Piotr Socha - Centrum Zdrowia Dziecka
  • Elżbieta Lange - Coach Zdrowia
  • Agnieszka Rejer-Mellin - Fundacja „Zdrowe pokolenia”
  • Dr n. med. Lidia Ostrowska-Nawarycz- Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Dr hab., prof. IMiD Katarzyna Szamotulska – Instytut Matki i Dziecka

PROWADZENIE: dr hab. med., prof. IMiD Anna Fijałkowska – Instytut Matki i Dziecka prof. dr hab. Wojciech Drygas – Instytut Kardiologii

Data utworzenia informacji: 13 czerwca 2018 r. 12:32 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Daria Olko

Wróć