Aktualności

XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WIEKU ROZWOJOWEGO"

XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WIEKU ROZWOJOWEGO.
Spójrzmy wstecz, abyśmy wiedzieli, dokąd iść…”
Warszawa, 2-3 lutego 2018r.


Szanowni Państwo!


Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka (KOCHO) we współpracy z Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do udziału w XVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Chirurgia onkologiczna wieku rozwojowego. Spójrzmy wstecz, abyśmy wiedzieli, dokąd iść…”, która odbędzie się w dniach 2-3 lutego 2018 r. w hotelu Mercure Grand przy ul. Kruczej 28 w Warszawie.
Konferencja ta będzie osiemnastym spotkaniem przedstawicieli specjalności medycznych (lekarzy, pielęgniarek, psychoonkologów, rehabilitantów) biorący udział w procesie diagnostyki, leczenia i powrotu do zdrowia dzieci i młodych dorosłych obarczonych chorobą nowotworową.
Tematem wiodącym XVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej KOCHO, jako integralnej części programu naukowo-badawczego IMiD w ramach jego działalności statutowej, będzie kompleksowe leczenie nowotworów narządu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów kości. Liczymy, że nadchodzące wydarzenie będzie nie tylko wspaniałą okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem, ale także przyczyni się do zawiązania wielu ciekawych i pożytecznych znajomości.
Będziemy zaszczyceni, jeżeli zdecydują się Państwo przyjąć nasze zaproszenie.
Planowane rozpoczęcie obrad w dniu 2 lutego 2018 r. o godz. 10:00 i zakończenie w dniu 3 lutego 2018 r. ok. godz. 14:30.
Poniżej przedstawiamy ramowy program konferencji oraz informacje dodatkowe. Program szczegółowy będzie opracowywany sukcesywnie w miarę napływu zgłoszeń czynnego udziału w tym spotkaniu.


W przypadku dodatkowych pytań organizacyjnych prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Kruza:
tel. (48 22) 322 85 38 lub 607 767 019 e-mail: mkruza@ptqv.pl

 

Program ramowy konferencji dostępny tutaj [kliknij]

I N F O R M A C J E  S Z C Z E G Ó Ł O W E


REJESTRACJA:
Serdecznie zapraszamy do dokonywania zgłoszeń udziału za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej

https://konferencje.ptqv.pl/XVIII-Konferencja-Naukowo-Szkoleniowa-Instytutu-Matki-i-Dziecka-w-Warszawie


OPŁATA REJESTRACYJNA:
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest zgłoszenie udziału i uiszczenie opłaty rejestracyjnej.
Opłata rejestracyjna wynosi: 250,00 zł


Opłatę rejestracyjną w formie przelewu na podany niżej numer konta należy przesłać po uprzednim uzyskaniu elektronicznego potwierdzenia rejestracji zgłoszonej za pośrednictwem strony internetowej:
Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o.
ul. Ptasia 2, 00-138 Warszawa
mBank 07 1140 1010 0000 5467 0500 1001
z dopiskiem: XVIII Konferencja KOCHO IMiD


Opłata obejmuje: wyżywienie, udział w obradach, materiały konferencyjne, materiały pokonferencyjne.
Koszty noclegu i przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Organizator konferencji zarezerwował na potrzeby konferencji ograniczoną pulę miejsc w hotelu Mercure Warszawa Grand – o możliwości skorzystania z tego noclegu decydować będzie kolejność zgłoszenia uczestnictwa.
Uprzejmie informujemy, że za udział w konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne.

 

PREZENTACJE I STRESZCZENIA


Prosimy o zapoznanie się z zasadami przesyłania prezentacji i streszczeń.
Podstawowe zasady redakcyjne dot. publikacji streszczenia prezentacji ustnej w materiałach zjazdowych:

  1. Dokument opracowany z wykorzystaniem edytora Word for Windows, odstępy pojedyncze, objętość do 1 strony maszynopisu.
  2. W nagłówku należy podać kolejno: tytuł pracy, pełne imię i nazwisko autora (autorów), afiliację (nazwa ośrodka, z którego pochodzi praca, przy czym dla oznaczenia różnych miejsc zatrudnienia autorów prosimy wykorzystać odnośniki cyfrowe).
  3. Struktura streszczenia powinna zawierać: cel, materiał i metody, wyniki i wnioski.
  4. W treści streszczenia nie należy używać skrótów.
    Tekst streszczeń będzie drukowany bez dokonywania korekty. Komitet Organizacyjny XVIII Konferencji KOCHO nie bierze odpowiedzialności za ewentualne błędy autorów. Redagując materiały konferencyjne planujemy wykorzystać skład komputerowy, dlatego streszczenia prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora: mkruza@ptqv.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15.12.2017r. Przekroczenie tego terminu spowoduje brak możliwości dokonania kwalifikacji pracy i umieszczenia jej w Programie Naukowym XVIII Konferencji KOCHO.


Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w XVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej KOCHO, życząc jednocześnie owocnych obrad, wymiany wzajemnych doświadczeń w walce z chorobą nowotworową, spędzenia czasu w miłej, serdecznej atmosferze.

Data utworzenia informacji: 30 listopada 2017 r. 15:47 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Daria Olko

Wróć