Aktualności

Konferencja „Otyłość u dzieci i młodzieży 2017 – problem trudny i złożony”

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam na IV Konferencję Instytutu Matki i Dziecka dotycząca otyłości u dzieci. Tytuł tegorocznej konferencji – „Otyłość u dzieci i młodzieży 2017 – problem trudny i złożony”.
Konferencja odbędzie się w dniu 29.09.2017 (piątek)  w godz. 9.00-15.00 na Stadionie Narodowym, udział jest bezpłatny.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres fundacja@fundacja.imid.med.pl lub pod numerem telefonu 22 32 77 423.

PROGRAM KONFERENCJI

IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Instytutu Matki i Dziecka

OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY 2017 – PROBLEM TRUDNY I ZŁOŻONY .

Miejsce: PGE Narodowy w Warszawie

Termin: 29.09.2017r.

Czas: godz. 9.00-15.00

Punkty edukacyjne: 6 pkt.

Udział w konferencji - bezpłatny

 

8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników

9.00 - 9.10. Otwarcie konferencji.

Dr n. med. Tomasz Maciejewski – Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka, Warszawa

Prowadzenie konferencji:

Dr n. med. Alicja Karney - Kierownik Oddziału Hospitalizacji Jednego Dnia, IMiD, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Dr hab. n. med. prof. IMiD Anna OblacińskaKierownik Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży IMiD,

 

9.10 – 9.25 COSI (Childhood Obesity Surveilance Initiative) 2016 – częstość nadwagi i otyłości u polskich 8-latków w badaniu WHO.

Mgr Magdalena Stalmach, Prof. Anna Fijałkowska

Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Zakład Kardiologii, IMID

 

9.25 – 9.45 Masa ciała dzieci w wieku szkolnym i powiązanie jej z produktem krajowym brutto.

Dr n. med. Zbigniew Kułaga

Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

 

9.45 – 10.05 Wzory żywieniowe dzieci z nadmierną masą ciała. PINUTS – wyniki badań.

Prof. Halina Weker, dr n. med. Witold Klemarczyk,

Zakład Żywienia, IMID

 

10.05 – 10.25 Relacje społeczne nastolatków z nadwagą i otyłością.                

Prof. Joanna Mazur

Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży, IMID

 

10.25 – 10.45 Profilaktyczna antropomotoryka zdrowotna w otyłości. Część I – dzieci.

Mgr Jan Marczyński, Dr reh. Lesław Kluba

Zakład Usprawniania Leczniczego, IMID

 

10.45- 11.00 Przerwa kawowa

 

11.00- 11.20 Aktywność fizyczna a obiektywna i subiektywna ocena masy ciała 15-letnich dziewcząt i chłopców w Polsce na tle porównań międzynarodowych.

Mgr Dorota Kleszczewska

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka

 

 

11.20- 11.40 Bariery w podejmowaniu aktywności fizycznej postrzegane przez młodzież z nadwagą

i otyłością i ich związek z motywacją zorientowaną na zdrowie.

Dr n. med. Maria Jodkowska

Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży, IMID

 

11.40 – 12.00 Profilaktyczna antropomotoryka zdrowotna w otyłości. Część II – młodzież.

Dr reh. Lesław Kluba,  Mgr Jan Marczyński

Zakład Usprawniania Leczniczego, IMID

 

12.00 – 12.20 Czy komunikacja z rodzicami i wspólne spożywanie posiłków ma związek z występowaniem otyłości u polskich nastolatków?

Dr n. hum. Dorota Zawadzka

Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży, IMID

 

12.20- 12.40  Przerwa kawowa

 

12.40 – 13.15 Debata

 

13.15 – 13.35 Psychiczne uwarunkowania otyłości u dzieci i adolescentów.

Prof. Joanna Radoszewska, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

13.35 – 13.55 Genetyka otyłości

Dr n. med. Artur Barczyk, dr n. med. Anna Kutkowska - Kaźmierczak

Zakład Genetyki, IMID

 

13.55 – 14.15 Profilaktyczna antropomotoryka zdrowotna w otyłości. Część III – dorośli.                

Mgr Jan Marczyński, Dr reh. Lesław Kluba

Zakład Usprawniania Leczniczego, IMID

 

14.15 – 14.30  Zakończenie konferencji

 

14.30 Obiad

 

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Daria Olko

Wróć