Aktualności

Konferencja "Otyłość u polskich dzieci i młodzieży 2018"

Zapraszamy do udziału w konferencji Otyłość  u  polskich  dzieci  i  młodzieży  2018  –  problem  nadal  aktualny  odbywającej się w dniu 19.10.2018 r. w Warszawie. Konferencja rozpocznie się o godz. 09.00 w Sali Paryż PGE Narodowego przy Alei Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.              

Konferencję kierujemy do pediatrów, lekarzy rodzinnych, dietetyków, rehabilitantów, pracowników  oświaty  i  wszystkich, którzy są zainteresowani problematyką otyłości w wieku rozwojowym. W programie konferencji znajdują się wykłady i prezentacje dotyczące otyłości u dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu społecznego, rodzinnego, uwarunkowań genetycznych oraz wielu innych.  Konferencja skupiona jest wokół profilaktyki otyłości, w tym aktywności fizycznej jako jej kluczowego elementu.

W programie konferencji znajdują się wykłady dotyczące wyników badań COSI (Childhood Obesity Surveillance Initiative) - Europejskiego Projektu Monitorowania Otyłości Dzieci, realizowanego pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia oraz badań HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) – międzynarodowych badań ankietowych dotyczących stylu życia i zachowań zdrowotnych młodzieży szkolnej.

Ponadto, podczas konferencji zaprezentowane zostaną aktualne wyniki projektu Zdrowa Ja, którego realizatorem jest Ministerstwo Zdrowia oraz Instytut Matki i Dziecka w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Projekt dotyczy oceny skuteczności interwencyjno-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15-letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu.

Podczas   konferencji   zostanie   zaprezentowany   poradnik   pt.  „O żywieniu i aktywności fizycznej dzieci. Prosto, praktycznie, nowocześnie” opracowany przez ekspertów Zakładu Żywienia IMiD pod redakcją dr hab. prof. IMiD Haliny Weker na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracji na konferencję można dokonać poprzez formularz Google https://drive.google.com/open?id=17BAbIT50EXA6TP_AmDYpxohMHsfyurbbyX5nQf7KaMw

 lub mailowo oraz telefonicznie.

Mail: daria.olko@imid.med.pl

Tel: 22 327 74 23

Konferencja organizowana jest przez Fundację IMiD przy wsparciu PGE Narodowego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki

 

PROGRAM KONFERENCJI

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Instytutu Matki i Dziecka

OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY 2018

- problem nadal aktualny.

Miejsce: PGE Narodowy, Warszawa

Termin: 19.10.2018 r.

Czas: 9:00-15:00

Punkty edukacyjne: 6 pkt

Udział w konferencji – bezpłatny

Prowadzenie konferencji:

Dr n. med. Alicja Karney – Kierownik Oddziału Hospitalizacji Jednego Dnia, IMiD, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Prof. dr. hab. n. med. IMiD Anna Oblacińska – Kierownik Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży, IMiD

8:00-9:00 Rejestracja uczestników

9:00 – 9:10 Otwarcie konferencji

Dr n. med. Tomasz Maciejewski – Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka

9:10 – 9:20 Tytułem wstępu - dr. n. med. Alicja Karney

9.20 - 9.40  Stan zdrowia Polaków

Prof. dr hab. med. Tomasz Zdrojewski, Przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk

9.40 - 10.00  Dlaczego polskie 8-latki mają nadwagę? Wyniki programu COSI (Childhood Obesity Surveillance Initiative), 

prof. nadzw. dr hab. n med. Anna Fijałkowska, Zakładu Kardiologii IMID, Z-ca Dyrektora ds. Nauki, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

10.00- 10.20 Zdrowie polskich nastolatków. Wyniki badań HBSC (Health Behaviour in School-aged Children)

mgr Anna Dzielska, Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

10.20 - 10.40 Przerwa kawowa

10.40 - 11.00 Postrzeganie wyglądu i masy ciała przez dziewczęta 15-letnie w odniesieniu do obiektywnych pomiarów w programie Zdrowa Ja.

prof. dr hab. n. med. Anna Oblacińska, Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży,  Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

11.00 - 11.20 Spontaniczna aktywność fizyczna XXI wieku a otyłość

mgr Jan Marczyński, Zakład Usprawniania Leczniczego, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

11.20 - 11.40 - Błędy w odchudzaniu ruchem,

dr kult. fiz.Lesław Kluba, Zakład Usprawniania Leczniczego, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

11.40.12.00 Przerwa kawowa

12.00 - 12.20 Jak pomagać młodym ludziom uporać się z problemem nadmiernej masy ciała i wspierać zdrowe zachowania żywieniowe – perspektywa psychologiczna.

dr n. hum. Anna Januszewicz, psycholog, specjalista psychodietetyki. Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Wrocław

12.20 - 12.40 Blaski i cienie pracy z dzieckiem otyłym – spojrzenie lekarza i dietetyka.

mgr Małgorzata Strucińska, dr n. med. Witold Klemarczyk, Zakład Żywienia, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

12.40 - 13.00 Poradniki nt. żywienia dzieci - edukacja, promocja, wsparcie....

prof. dr hab. Halina Weker, prof. IMID, Zakład Żywienia, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

13.30 Lunch

 

Data utworzenia informacji: 28 września 2018 r. 10:02 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Daria Olko

Wróć