Aktualności

Konferencja POSTĘPOWANIE PALIATYWNE W OPIECE PERINATALNEJ - PRAKTYKA KLINICZNA, ETYKA, PRAWO, PSYCHOLOGIA

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów, Instytutu Matki i Dziecka oraz Uniwersytetu Warszawskiego reprezentowanego przez Zakład Etyki i Centrum Bioetyki i Bioprawa, zapraszamy na Konferencję naukową zatytułowaną "Opieka Paliatywna w Perinatologii: praktyka kliniczna, etyka, prawo, psychologia, wiara", która odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2018 roku w Warszawie na terenie Uniwersytetu Warszawskiego.

Śmierć noworodka jest dramatem. Jest to zjawisko biologiczne, którego przyczyną jest niedostateczne przystosowanie przedwcześnie urodzonego noworodka do życia poza organizmem kobiety lub obciążenie ciężką i nieodwracalną wadą. Paliatywna opieka perinatalna wypływa z szacunku dla bezcennej wartości ludzkiego życia i godności przedwcześnie urodzonego lub nieuleczalnie chorego dziecka. Jej istotą jest towarzyszenie w tych trudnych chwilach noworodkowi i jego rodzicom.

Warunkiem koniecznym właściwego przeprowadzenia paliatywnej opieki perinatalnej jest zmiana nastawienia zarówno rodziców, jak i personelu medycznego. Wszystkie nasze działania muszą skupiać się na teraźniejszości, by nie stracić żadnej chwili z budzącego się, a zarazem tragicznie umykającego życia. Jednak ten krótki czas życia noworodka powinien być poświęcony nie tylko leczeniu i opiece pielęgnacyjnej. Powinien być także czasem, w którym tworzą się więzi (dziecko-rodzice, dziecko-lekarz- pielęgniarka), a noworodek ujawnia swój charakter i potrzeby.

Jak prowadzić opiekę paliatywną zarówno w warunkach szpitalnych jak i w hospicjach, na czym się oprzeć ze strony filozoficznej i etycznej oraz prawnej, jak pomóc rodzicom w tym trudnym, ale jednocześnie unikalnym momencie ich życia, także po stracie dziecka. To tylko niektóre aspekty, które będą szczegółowo omawiane podczas Konferencji.

Zapraszamy całe środowisko medyczne (lekarzy, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów), filozofów, etyków, psychologów, studentów medycyny i nauk humanistycznych oraz wszystkich, dla których temat jest się ciekawy i chcieliby pogłębić jego znajomość.

Obok wykładów przewidujemy dyskusje oraz możliwość zakupu w promocyjnej cenie książki, w całości poświęconej temu tematowi.

Obrady odbywać się będą w murach dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wykładał pierwszy Rektor Uniwersytetu Warszawskiego i słynny pediatra dr Józef Brudziński, którego 100-lecie śmierci właśnie obchodzimy.

Konferencja została objęta patronatem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

Szczegółowy program konferencji

Dr hab. med. prof. IMiD Magdalena Rutkowska, 
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii 
Noworodka Instytutu Matki i Dziecka
  Prof. Paweł Łuków
Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu
Warszawskiego
Data utworzenia informacji: 14 maja 2018 r. 10:35 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Daria Olko

Wróć