Aktualności

Nowe publikacje specjalistów z IMiD

Genetyka medyczna i molekularna pod redakcją prof. Jerzego Bala

 

to książka prezentująca szeroki zakres wiedzy z zakresu genetyki człowieka i zastosowań biologii molekularnej w medycynie. Przedstawione są w niej ważne działy medycyny, w których istotną rolę odgrywa analiza genomu w tym analiza kwasów nukleinowych, dziedziczność, zmienność osobnicza w konfrontacji ze środowiskiem. Tematyka ta, mimo niewątpliwych osiągnięć pozostanie wyzwaniem dla nauki i jej laboratoryjnych zastosowań na najbliższe dziesięciolecia. Publikacja jest kontynuacją czterech kolejnych wydań książki „Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej”.

Podręcznik adresowany jest do szerokiego grona odbiorców, od studentów medycyny, lekarzy po diagnostów laboratoryjnych i pracowników firm farmaceutycznych, a także wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu genetyki człowieka.

Więcej informacji na stronie wydawnictwa

ABC bilansów zdrowia dziecka

to podręcznik dla lekarzy pod redakcją m.in. prof. Anny Oblacińskiej

Głównym celem autorów niniejszej publikacji było opracowanie praktycznego i usystematyzowanego podręcznika dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej opartego na aktualnej wiedzy. Przedstawiono w nim najważniejsze aspekty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlętami, dziećmi i młodzieżą do ukończenia nauki w szkole.

Jest to kompleksowy, praktyczny podręcznik uwzględniający aktualne zalecenia i przepisy. Pomocne tabele, komplet siatek centylowych (w tym ciśnienia tętniczego) i standardów rozwojowych, kolorowe ilustracje, przejrzysty układ treści. Szczegółowe opisy badań, takich jak m.in. antropometryczna ocena stanu odżywienia i wzrastania, pomiar ciśnienia tętniczego, ocena dojrzewania płciowego, bilansowe badanie ortopedyczne, bilansowe badania okulistyczne.

Lektura obowiązkowa dla pediatrów i lekarzy rodzinnych.

Więcej informacji na stronie wydawnictwa

Zapraszamy do lektury!

 

Data utworzenia informacji: 18 października 2017 r. 14:32 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Daria Olko

Wróć