Aktualności

Podpisanie umowy POWER

W dniu dzisiejszym pomiędzy Centrum Projektów Europejskich oraz Instytutem Matki i Dziecka doszło do uroczystego podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka” o wartości 35 749 973,22 zł., realizowanego w okresie: 11.2018 - 10.2021.

Celem głównym projektu jest opracowanie i wdrożenie nowych w Polsce procedur diagnostycznych i programów edukacyjnych z obszaru diagnostyki chorób genetycznie uwarunkowanych w tym wrodzonych wad metabolizmu. Programy edukacyjne skierowane będą do kadr medycznych, laboratoryjnych oraz informatyków, specjalistów i studentów z innych dziedzin. Rozwiązania wypracowywane w ramach projektu przy udziale partnerów ponadnarodowych z Holandii, Czech i Belgii, poszerzą dostępną w Polsce diagnostykę genomiczną, proteomiczną i metabolomiczną, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie pełniejszego obrazu zmian towarzyszących chorobom genetycznie uwarunkowanym i skuteczniejsze postawienie rozpoznania. Wykorzystanie zakupionej w ramach projektu nowoczesnej aparatury w diagnostyce zwiększy dostępność do nowoczesnej diagnostyki genetycznej i biochemicznej oraz skuteczność diagnostyczną.

 

Data utworzenia informacji: 08 listopada 2018 r. 15:08 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Daria Olko

Wróć