Aktualności

Porody rodzinne - nowe zasady

Porody rodzinne - zasady

Szanowni Państwo,

z dniem 04.06.2020 r. , zostanie przywrócona możliwość odbywania porodów rodzinnych w Klinice Położnictwa i Ginekologii  Instytutu Matki i Dziecka

Zgodnie z wytycznymi konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz perinatologii oraz przystosowaniem ich do warunków i specyfiki Instytutu Matki i Dziecka obowiązywać będą następujące zasady porodów rodzinnych:

1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca.
2. Osoba towarzysząca powinna mieszkać z rodzącą, co najmniej przez 14 dni przed porodem, w dniu porodu musi być zdrowa, nie może być objęta kwarantanną, izolacją, nie miała styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni od terminu porodu.
3. Wskazane jest, aby osoba towarzysząca posiadała aktualny wynik wymazu PCR w kierunku SARS-CoV2 (nie starszy niż 7 dni). Badanie to można wykonać komercyjnie w kilku punktach w Warszawie.Wykonanie testu nie jest bezwzględnie wymagane, jednak posiadanie wyniku lub nieposiadanie go w przypadku podejrzanych objawów u osoby towarzyszącej np. zwykłego kataru - może być rozstrzygające.
4. Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi, celem zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia koronawirusem.
5. Przy przyjęciu do szpitala, osoba towarzysząca podlega tym samym procedurom, co pacjentka rodząca. Osoba towarzysząca ma sprawdzaną temperaturę ciała oraz musi wypełnić formularz ankiety epidemiologicznej. Podanie nieprawdziwych danych w ankiecie może spowodować następstwa prawne.
6. Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz /położna Izby Przyjęć po wstępnym badaniu i analizie ankiety epidemiologicznej. Osoba towarzysząca uczestniczy w porodzie od momentu jego aktywnego rozpoczęcia po informacji od lekarza.
7. Osoba towarzysząca przebiera się w środki ochrony indywidualnej - komplet jednorazowy i jednorazową maskę chirurgiczną, Koszt zestawu do porodu dla osoby towarzyszącej  70 zł brutto. Zaleca się opłatę w formie przelewu na konto Instytutu i stawienie się do porodu z potwierdzeniem dokonanego przelewu.

Nr konta 81 2490 0005 0000 4600 8807 9430 - tytułem "zestaw do porodu dla ojca"

8. Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu na terenie szpitala zachowuje bezpieczny dystans (2 metry) wobec innych osób, często myje i dezynfekuje ręce oraz ma założoną maskę, która dobrze przylega do twarzy i zakrywa usta i nos.
9. Osoba towarzysząca nie opuszcza Sali Porodowej, w której przebywa z pacjentką, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego, stara się zachować maksymalny dystans do personelu medycznego.
10. Sugeruje się zaopatrzenie się przez osobę towarzysząca w wodę i suchy prowiant. Nie będzie możliwości opuszczania sali porodowej.
11. Osoba towarzysząca opuszcza klinikę najpóźniej 2 godziny - jeżeli poród odbył się siłami i drogami natury.
12. W przypadku porodu zakończonego cięciem cesarskim, osoba towarzysząca może pozostać w szpitalu do momentu opuszczenia przez dziecko i pacjentkę sali operacyjnej. Miejsce oczekiwania na ukończenie zabiegu operacyjnego wskazuje położna lub lekarz.
13. Osoba towarzysząca po zakończeniu udziału w porodzie przebiera się w Izbie Przyjęć w swoje ubranie, a strój jednorazowy i maskę wyrzuca do kosza na odpady zmieszane.
14. W trosce o bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentek i ich dzieci osoba towarzysząca zobowiązana jest do podporządkowania się wszelkim zaleceniom organizacyjnym personelu medycznego szpitala.
15. Do odwołania obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentek w oddziale położniczy.

 

Data utworzenia informacji: 01 czerwca 2020 r. 08:41 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Katarzyna Jankowska

Wróć