Aktualności

Prof. Carlos Rodriguez-Galindo w Instytucie Matki i Dziecka

W dniach 3-4 lipca 2017 do Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie przyjechał prof. Carlos Rodriguez-Galindo - wiceprezes zarządu St. Jude Children’s Research Hospital, do 2015 roku dyrektor Dana Faber Institute na Harvardzie.  

Prof. Carlos Rodriguez-Galindo to światowej sławy onkolog dziecięcy, dyrektor i autor międzynarodowego programu St. Jude Global. Podczas swojej wizyty w Instytucie miał on okazję konsultować jednego z pacjentów Poradni Onkologicznej IMiD oraz spotkał się z lekarzami Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży. We wtorek wraz z dr n. med. Tomaszem Maciejewskim - Dyrektorem IMiD,  prof. Anną Fijałkowską  - Z-cą Dyrektora ds. Nauki oraz prof. Anna Raciborską – Kierownikiem Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży prof. Rodriguez-Galindo odbył spotkanie z Ministrem Zdrowia – Konstantym Radziwiłłem.  

Wizyta prof. Rodriguez-Galindo w Instytucie Matki i Dziecka jest szansą na nawiązanie bliższej współpracy oraz stworzenie ośrodka leczenia wybranych nowotworów u dzieci.  Do tej pory powstały podobne programy w regionie centralnej  i południowej Ameryki, na Bliskim Wschodzie i w Chinach.

Nawiązanie współpracy z Kliniką Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka daje początek dla utworzenia programu w centralnej i wschodniej Europie (obejmując poza Polską takie kraje, jak  Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś i Ukraina).  Dostęp do know-how St. Jude pozwoliłby nam leczyć tymi samymi metodami, które są stosowane w Stanach. Dzięki temu Instytut Matki i Dziecka mógłby nieustannie podnosić jakość oferowanego leczenia w naszym kraju.

Szpital w St. Jude zajmuje się przede wszystkim leczeniem dzieci z chorobami nowotworowymi oraz rzadkimi. Jest to wyjątkowy szpital (również jak na warunki amerykańskie), który dodatkowo prowadzi działalność naukową oraz wdraża międzynarodowy program szkoleniowy St. Jude Global.  Celem tego programu jest kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu szpitala z danego regionu tak by w oparciu o amerykańskie protokoły diagnostyczne i terapeutyczne leczyć dzieci na miejscu w swoim kraju. 

Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej IMiD jest krajowym koordynatorem leczenia guzów kości u dzieci i młodzieży, takich jak: mięsak Ewinga, osteosarcoma i chondrosarcoma.  Na chwilę obecną współpracuje z wieloma ośrodkami w Europie Zachodniej i ma szansę współpracować również z ośrodkami amerykańskimi. Dzięki takiej współpracy lekarze z Instytutu będą przeprowadzać konsultacje online dla pacjentów oraz szkolenia dla personelu medycznego także z Europy Środkowo-wschodniej. Program ten pozwoli również, aby Instytut Matki i Dziecka rozwinął już istniejącą działalność leczenia guzów litych, która została zapoczątkowana przez stworzenie centrum leczenia mięsaka Ewinga.

Wróć