Aktualności

Współpraca z Instytutem Kardiologii w Warszawie

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o współpracy jaką podjął Instytut Matki i Dziecka wraz z Instytutem Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Współpraca to ma na celu współdziałanie na rzecz rozwoju nowoczesnej diagnostyki i leczenie chorób układu krążenia oraz tworzenie wspólnych programów naukowo-badawczych.

Porozumienie polega na wzajemnym wspieraniu projektów prowadzonych przez strony, wymianie doświadczeń w zakresie prowadzonych aktywności, promowaniu działań ułatwiających rozwój kontaktów naukowych, prowadzenie wymiany informacji o projektach oraz wspieranie rozwoju nowych technologii.

Zapraszamy do zapoznania się z listem intencyjnym dotyczącym porozumienia.

Wróć