Aktualności

Zakup nowych sprzętów w ramach projektu unijnego

Instytut Matki i Dziecka w ramach realizacji projektu „Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w IMID w Warszawie poprzez wymianę aparatury, medycznej i modernizację Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Kliniki Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz ZDO" dofinansowanego ze środków UE w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (Umowa nr Nr POIS.09.02.00-00-0066/17-00) dokonał zakupu nowych sprzętów dla Klinik IMiD:

  • Diatermia chirurgiczna – stosowana w zastępstwie skalpela podczas operacji i zabiegów do cięcia w celu ograniczenia krwawienia.
  • Stoły operacyjne – w pełni mobilne 4 stoły operacyjne z możliwością korekcji pozycji w tym specjalna rama do operacji kręgosłupa.
  • Kolumna endoskopowa z wyposażeniem - pozwalająca na przeprowadzenie zabiegów onkologicznych, chirurgicznych, ortopedycznych i neurochirurgicznych małoinwazyjną metodą laparoskopową.
  • Respiratory uniwersalne - 2 urządzenia wspomagające lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy oddechowej.
  • 2 Inkubatory otwarte

Więcej o projekcie ⇒ link

Data utworzenia informacji: 20 września 2018 r. 14:44 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Daria Olko

Wróć