Odbiór dokumentacji medycznej

Instytut zapewnia każdemu Pacjentowi dostęp do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia. Dokumentacja medyczna może być udostępniona poprzez sporządzenie kopii, odpisu lub wyciągu.

Możecie Państwo otrzymać dokumentację osobiście w siedzibie Instytutu lub na Państwa wniosek może ona zostać przesłana listem poleconym za pobraniem.

Należy rozpocząć od złożenia w Rejestracji Ambulatorium (budynek A, parter, wejście 2,) Wniosku o wydanie dokumentacji medycznej

Prosimy o dokładne uzupełnianie wniosków oraz podpisanie dokumentów przed przesłaniem.

Wnioski bez podpisu nie będą akceptowane.

Odbiór dokumentacji medycznej następuje również w Rejestracji Ambulatorium.

Prosimy pamiętać, że zgodnie z obowiązującą Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat musi wyrazić zgodę na wydanie dokumentacji medycznej nawet jego prawnym opiekunom.

Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej są rozpatrywane niezwłocznie (w terminie 30 dni od złożenia wniosku). Przy odbiorze dokumentacji medycznej należy dokonać opłaty w Centralnej Rejestracji (Budynek A, wejście 2, parter).

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej pobierane są zgodnie z obowiązującym w Instytucie cennikiem Rozdział XX.I Inne Usługi.

Aby ułatwić Państwu dopełnienie formalności i skrócić czas oczekiwania przygotowaliśmy dostępne poniżej wzory pism.

Wzory pism

Jak wypełnić wniosek?

Poniżej zamieszczono przykłady wypełnionych wniosków:

Załacznik 1B - wzór wniosku o wydanie dokumentacji medycznej

Załącznik nr 2 - wzór upoważnienia do wydania dokumentacji

 

W razie potrzeby niezbędnych informacji udzielą Państwu:

  • Telefonicznie: Pracownicy Call Center w godzinach 07:30-18:00 pod numerem telefonu: /22/ 32 77 050
  • Osobiście: Pracownicy Centralnej Rejestracji w godzinach 07:30-15:00
  • Kontakt email: dokumentacja.medyczna@imid.med.pl

Szanowni Państwo

 

 

W związku z błędnie ustaloną wysokością opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych w okresie od dnia 15 stycznia 2016 r. do dnia 22 grudnia 2016 r. zwracamy się z prośbą do osób, które złożyły
w Instytucie Matki i Dziecka wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych w okresie od dnia 15 stycznia 2016 r. do dnia 22 grudnia 2016 r. o skontaktowanie się z Działem Ekonomicznym Instytutu Matki
i Dziecka, nr tel. 22/ 32-77-460, e-mail: dzial.ekonomiczno-finansowy@imid.med.pl w celu uzyskania zwrotu nienależnie pobranej opłaty za wydanie dokumentacji.

 

Za zaistniałą sytuację oraz powstałe niedogodności serdecznie przepraszamy.

 

 

 

 

 Dyrekcja Instytutu Matki i Dziecka