Szkoła

szkola

W Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie od wielu lat funkcjonuje Zespół Szkół nr 104,
w skład którego wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa nr 283,
  • Gimnazjum nr 65.

Opieką dydaktyczno-wychowawczą objęte są dzieci i młodzież w wieku szkolnym 7 – 15 lat.
Młodsi i starsi pacjenci mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wychowawców na każdym oddziale.

Szkoła umożliwia Pacjentom-Uczniom realizację prawa i obowiązku szkolnego. Uczniowie realizują treści programowe z poszczególnych przedmiotów obowiązujących w ich szkołach macierzystych. Zapobiega to powstawaniu zaległości w nauce i pozwala na uzupełnianie braków edukacyjnych.

Nasza Szkoła stwarza możliwości rozwijania zainteresowań dzięki bogatej ofercie zajęć wychowawczych. Aktywny udział w zajęciach edukacyjnych pozwala uzyskać zaświadczenie z ocenami szkolnymi do przedłożenia w szkole macierzystej.
Dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w imprezach artystycznych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, konkursach, które są organizowane na terenie szpitala.

Dyrektor ZSS nr 104:
Agnieszka Żebrowska
Telefon: 22 32 77 365
e-mail: czs104@edu.um.warszawa.pl

Organ prowadzący:
Biuro Edukacji Urząd m.st. Warszawa, ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Kuratorium Oświaty, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.