Szkoły rodzenia

Refundowana Szkoła Rodzenia

PROGRAM  EDUKACJI  PRZEDPORODOWEJ  „SZKOŁA RODZENIA” 

REFUNDOWANY  PRZEZ  MIASTO  STOŁECZNE  WARSZAWĘ 

 Warunkiem przyjęcia do programu bezpłatnych zajęć szkoły rodzenia są: 

  • Posiadanie przez kobietę w ciąży meldunku na pobyt stały lub czasowy na terenie m.st. Warszawy, lub 
  • Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych przez kobietę w ciąży w urzędzie skarbowym na terenie m.st. warszawy, 
  • Przebywanie kobiety w ciąży w domu samotnej matki lub matek z małoletnimi dziećmi lub w innej placówce opiekuńczej na terenie m.st. Warszawy lub takiej , z którą Miasto Stołeczne Warszawa podpisało właściwą umowę. 

TERMINY WYKŁADÓW, WARSZATATÓW ORAZ ĆWICZEŃ SZKOŁY RODZENIA W 2019 ROKU 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W INSTYTUCIE MATKI I DZIECKA UL. KASPRZAKA 17A (wjazd od ul. Brylowskiej) 

Budynek A wejście nr 1, II piętro sala  konferencyjna 

 

Grażyna Jelska 

Tel. 535 777 915 

g.jelska@gmail.com 

Zakład Wczesnej Interwencji Psychologicznej 

 

 

Dorota Świątkowska 

Tel. 608 432 170 

dorotaswiat@poczta.onet.pl 

Klinika Położnictwa i Ginekologii 

         

Wykłady i warsztaty 

 

Godz. 17.30 – 19.30 

Gimnastyka 

 

I  grupa 17.30-19.00 

II grupa 19.00-20.30 

 

Wykłady i warsztaty 

 

Godz. 18.00 – 20.00 

Gimnastyka 

 

I  grupa 17.30-19.00 

II grupa 19.00-20.30 

IA 

14,21,28 stycznia 

4,11, 15,18 lutego 

18,25 stycznia 

1, 8 lutego 

IB 

 

19, 26 lutego 

5,12,19,21, 26marca 

 

21, 28 lutego

7, 14 marca 

IIA 

25 marca 

1, 8, 15, 29 kwietnia 

6, 7 maja 

29 marca 

5,12,26 kwietnia 

 

IIB 

14, 21, 28 maja 

4, 11, 13, 18 czerwca 

16, 23, 30 maja 

6 czerwca 

IIIA 

24 czerwca 

1,8,15,22,26, 29 lipca 

28 czerwca 

5, 12, 19  lipca 

IIIB 

2, 10, 11, 17, 18, 24,25 września

5, 12, 19, 26 września 

IVA 

30 września 

7, 14, 21, 28 października  

4, 8  listopada 

4, 11, 18, 25 października 

8 listopada 

 

IVB 

12, 19,26, listopada 

3,10, 12, 17 grudnia 

14, 21,28 listopada 

5 grudnia 

 

Organizatorzy  zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów zajęć.