Szkoły rodzenia

Szkoła Rodzenia przy Klinice Położnictwa i Ginekologii

Szkoła Rodzenia powstała w 1980 roku. Przygotowuje do porodu i funkcji rodzicielskich, zmieniając swój program zgodnie z rozwojem wiedzy i potrzebami przyszłych rodziców.

Szkoła ma prawie 30-letnią tradycję. Obecnie kursy prowadzone są w ramach programu refundacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz odpłatnie.

ZAJĘCIA PROWADZĄ:

 • lekarze położnicy-ginekolodzy,
 • lekarz pediatra,
 • położne,
 • pielęgniarka noworodkowa,
 • doradca laktacyjny,
 • specjalista do spraw żywienia i dietetyki klinicznej,
 • specjalista do spraw socjalnych,
 • fizjoterapeuta

Zajęcia trwają 5 tygodni, obejmują 5 sesji wykładowych, 1 warsztat, 4 ćwiczenia oraz zwiedzanie oddziału.

Skontaktuj się z nami:
Klinika Położnictwa i Ginekologii IMID
01-211 Warszawa ul. Kasprzaka 17a

Telefon kontaktowy:
Dorota Świątkowska 608-432-170 (w godz. 8.00- 20.00)

Grażyna Jelska 535-777-915 (w godz. 8.00- 20.00)

e-mail: dorotaswiat@poczta.onet.pl

Program zajęć:

SESJE WYKŁADOWE – WTORKI godz. 18.00-20.00

o Przebieg i higiena ciąży.
o Kiedy kończy się fizjologia a zaczyna patologia
lekarz ginekolog-położnik - Krystyna Cygan, Ewa Chotkowska
o Poród- przebieg, opieka medyczna, współpraca personelu i rodzącej
o Znieczulenie porodu, metody łagodzenia bólu
starsza położna Izabela Kowalska-Cieślak
lekarz ginekolog-położnik Anna Stanisławska
o Psychologiczne aspekty ciąży i porodu
psycholog mgr Wanda Urmańska
o Karmienie piersią teoria i praktyka
starsza położna Jagna Szulc-Kamińska
o Połóg-opieka nad kobietą w szpitalu i w domu
starsza położna Jagna Szulc-Kamińska
o Opieka socjalno-prawna nad matką
pracownik socjalny
o Noworodek i niemowlę- opieka w szpitalu i w domu
lekarz pediatra Elżbieta Wojdan-Godek
o Żywienie w ciąży i w okresie karmienia piersią.

specjalista ds. żywienia, dietetyk kliniczny mgr inż. Dorota Świątkowska
Zwiedzanie oddziału (sale porodowe, poporodowe).

WARSZTAT - godz. 17.30, lub godz. 19.00
o Pielęgnacja noworodka

pielęgniarka noworodkowa - Aneta Morawska


GIMNASTYKA PRZYGOTOWUJĄCA DO PORODU

I ćwiczenia
● nauka oddychania torem przeponowym
● nauka świadomości własnego ciała
● ćwiczenia mięśni dna miednicy, ogólnokondycyjne,
odprężające, rozluźniające, relaksacyjne

II ćwiczenia
● trening oddechowy przygotowujący do porodu
● nauka ćwiczeń w poszczególnych fazach porodu
● pozycje przeciwbólowe w pierwszej fazie porodu
● ćwiczenia relaksacyjne

III ćwiczenia
● pozycje porodowe
● ćwiczenia ogólnokondycyjne
● relaksacja
● ćwiczenia oddechowe przygotowujące do porodu
● ćwiczenia po porodzie i w okresie połogu

IV ćwiczenia
● prawidłowe trzymanie dziecka (właściwe pozycje z użyciem lalek-modeli noworodka),
● psychomotoryczny rozwój dziecka od 1-3 miesięcy,
● gimnastyka dziecka pod względem fizjoterapeutycznym (z użyciem lalek)

ćwiczenia godz. 17.30, lub 19.00 fizjoterapeuta - Małgorzata Barcikowska

Refundowana Szkoła Rodzenia

PROGRAM EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ "SZKOŁA RODZENIA" REFUNDOWANY PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ

Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa

Szkoła obejmuje: pięć sesji wykładowych, jeden warsztat, cztery zajęcia gimnastyczne przygotowujące do porodu. Kurs trwa pięć tygodni, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut. Wykłady oraz warsztaty są prowadzone przez lekarzy ginekologów i położników, pediatrę, psychologa, specjalistę w zakresie żywienia człowieka, magistra nauk o rodzinie, pielęgniarkę noworodkową, położne, specjalistę od spraw socjalnych natomiast ćwiczenia przez doświadczone fizjoterapeutki. Na zajęciach przekazywane są najważniejsze informacje dotyczące ostatnich tygodni ciąży, porodu, połogu, karmienia piersią oraz pielęgnacji niemowlęcia. Ćwiczenia gimnastyczne pomagają wzmocnić kondycję fizyczną kobiet ciężarnych, uczą opanowania umiejętności prawidłowego rozluźniania i napinania mięśni aktywnych w czasie akcji porodowej. Szkoła adresowana jest do osób, które pragną dobrze przygotować się do porodu, karmienia piersią i pielęgnacji noworodka. Zajęcia są BEZPŁATNE – REFUNDOWANE przez Miasto Stołeczne Warszawa w ramach programu edukacji przedporodowej.

Warunkiem przyjęcia do programu bezpłatnych zajęć szkoły rodzenia są:

 • posiadanie przez kobietę w ciąży meldunku na pobyt stały lub czasowy na terenie m.st. Warszawy, lub
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych przez kobietę w ciąży w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy,
 • przebywanie kobiety w ciąży w domu samotnej matki,  lub dla matek z małoletnimi dziećmi lub w innej placówce opiekuńczej na terenie m.st. Warszawy lub takiej, z którą Miasto Stołeczne Warszawa podpisało właściwą umowę.
TERMINY KURSÓW SZKOŁY RODZENIA W RAMACH PROGRAMU REFUNDOWANEGO PRZEZ URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W 2018 ROKU

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W INSTYTUCIE MATKI I DZIECKA
UL. KASPRZAKA 17A (wjazd od ul. Brylowskiej)
BUDYNEK LIPSK II piętro sala 213

 

Grażyna Jelska

Tel. 535 777 915

(pon-pt w godz. 8-20)

g.jelska@gmail.com

Zakład Wczesnej Interwencji Psychologicznej

 

 

Dorota Świątkowska

Tel. 608 432 170 

(pon-pt w godz. 8-20)

dorotaswiat@poczta.onet.pl

Klinika Położnictwa i Ginekologii

       

Wykłady i warsztaty

 

Godz. 17.30 – 19.30

Gimnastyka

 

I  grupa 17.30-19.00

II grupa 19.00-20.30

 

Wykłady i warsztaty

 

Godz. 18.00 – 20.00

Gimnastyka

 

I  grupa 17.30-19.00

II grupa 19.00-20.30

IA

19,21,23,26 lutego

1, 27 marca

2, 9, 16, 23 marca

IB

 

23, 30, 31 stycznia

6, 13, 20, 22 lutego

25 stycznia

1, 8, 15 lutego

IIA

9,13,16,23 kwietnia

7,14 maja

20, 27 kwietnia

10, 18 maja

IIB

10, 15, 22,29 maja

5, 12 czerwca

17, 24 maja

7, 14 czerwca

IIIA

25 czerwca

2, 5, 9, 13, 16  lipiec

29 czerwca

17, 20, 24 lipca

IIIB

3, 4, 11, 12, 18, 25, 26 września

6, 13, 20, 27 września

IVA

1, 5, 8, 15, 22, 29 października

 

12,19,26 października

9 listopada

 

IVB

13,19,20,27 listopada

4,11,13 grudnia

15,22,29 listopada

6 grudnia

Wersja harmonogramów do druku jest dostępna tutaj.

☼ (organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów zajęć)