Szkoły rodzenia

Refundowana Szkoła Rodzenia

PROGRAM  EDUKACJI  PRZEDPORODOWEJ  „SZKOŁA RODZENIA” 

REFUNDOWANY  PRZEZ  MIASTO  STOŁECZNE  WARSZAWĘ 

 Warunkiem przyjęcia do programu bezpłatnych zajęć szkoły rodzenia są: 

  • Posiadanie przez kobietę w ciąży meldunku na pobyt stały lub czasowy na terenie m.st. Warszawy, lub 
  • Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych przez kobietę w ciąży w urzędzie skarbowym na terenie m.st. warszawy, 
  • Przebywanie kobiety w ciąży w domu samotnej matki lub matek z małoletnimi dziećmi lub w innej placówce opiekuńczej na terenie m.st. Warszawy lub takiej , z którą Miasto Stołeczne Warszawa podpisało właściwą umowę. 

TERMINY WYKŁADÓW, WARSZTATÓW ORAZ ĆWICZEŃ SZKOŁY RODZENIA W 2020 ROKU 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W INSTYTUCIE MATKI I DZIECKA UL. KASPRZAKA 17A (wjazd od ul. Brylowskiej) 

Budynek A wejście nr 1, II piętro sala  konferencyjna 

szkola.rodzenia@imid.med.pl

Monika Portacha 

Tel. 501 332 722

 

 

         

Wykłady i warsztaty 

 

Godz. 17.30 – 19.30 

Gimnastyka 

 

I  grupa 17.30-19.00 

II grupa 19.00-20.30 

 

Wykłady i warsztaty 

 

Godz. 18.00 – 20.00 

Gimnastyka 

 

I  grupa 17.30-19.00 

II grupa 19.00-20.30 

I 

27, 28 stycznia

4, 11, 18, 25 lutego

30 stycznia

6, 13, 20 lutego

II 

 

2,9,16,23,30 marca

2 kwietnia

5,12,19,26 marca

III 

20, 27 kwietnia

4, 11, 18, 21 maja

29 marca 

5,12,26 kwietnia 

 

IV 

25 maja

1,8,15,18,22 czerwca

28 maja

4, 25, 26 czerwca

29 czerwca

6, 9, 13, 20, 27 lipca

16, 23, 28, 30 lipca

VI 

24, 31 sierpnia

7, 14, 17 21 września

27 sierpnia

3, 10, 24 września

VII 

5, 12, 19, 26, 29 października

2 listopada

8, 15, 22 października

5 listopada

VIII 

16, 23, 30 listopada

7, 10, 14 grudnia

19, 26 listopada

3, 17 grudnia

 

Organizatorzy  zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów zajęć.