Onkologiczne fakty

1. Nowotwory u dzieci

Co roku w Polsce rozpoznaje się ok. 1200 nowych zachorowań, a nowotwory u dzieci są drugą przyczyną zgonów. Jednym z kluczowych czynników prognostycznych jest wcześnie postawiona diagnoza, a co za tym idzie brak przerzutów oraz radyklany zabieg chirurgiczny.
Onkologia dziecięca, jako jeden z odłamów medycyny, nie tylko koncentruje się na leczeniu tych chorób, ale także wpływa na edukację lekarzy i rodziców. Poniżej przestawiamy zbiór krótkich, istotnych i zwięzłych informacji na ten temat.
 

2. Niepokojące objawy

Czy znasz niepokojące objawy, jakie mogą towarzyszyć chorobie nowotworowej u dzieci?  

 

3. Bóle wzrostowe a bóle nowotworowe

Nowotwory kości stanowią 7% wszystkich nowotworów u dzieci. Najczęściej występującym nowotworem u dzieci i młodzieży jest mięsak kościopochodny oraz mięsak Ewinga.

Nowotwory narządu ruchu rozpoznawane są często bardzo późno, np. dopiero, gdy dojdzie do złamania kończyny.

Poniżej kilka różnic pomiędzy bólami "wzrostowymi"- przeciążeniowymi a nowotworowymi.

Wg wytycznych Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, zaleca się, aby chorzy na mięsaki kości byli leczeni wyłącznie w specjalistycznych ośrodkach referencyjnych lub w jednostkach z dużym doświadczeniem w leczeniu chorych z tym nowotworem, w których jest leczonych minimum 25 chorych na mięsaki rocznie, leczenie chorych na mięsaki kości ma charakter wielodyscyplinarny, a w leczeniu chorych powinien brać udział chirurg onkolog.

4. Lato a chemioterapia

Czy wiesz, ze podczas, a nawet do kilku tygodni po chemioterapii i/lub radioterapii nie wolno się opalać?

 

5. Suplementacja witaminą D

Wiele z Państwa pytań dotyczy wskazań do suplemantacji witaminami w trakcie leczenia onkologicznego, między innymi podaży witaminy D.

W organizmie człowieka witamina D bierze udział w gospodarce wapniowo-fosforanowej, jest niezbędna do utrzymania prawidłowej struktury kośćca. Naturalnie powstaje w skórze pod wpływem światła słonecznego. Aby spełniać swoją rolę musi zostać zmetabolizowana do formy aktywnej. Ten proces zachodzi w wątrobie. W przypadku, gdzie ekspozycja na promieniowanie słoneczne jest niewystarczająca lub niewskazana, konieczna jest jej suplementacja.

W trakcie chemioterapii kąpiele słoneczne są przeciwskazane. Czasami również leczenie może osłabiać strukturę kości. Dlatego też u pacjentów leczonych onkologicznie niekiedy konieczna jest suplementacja tej witaminy. Pamiętajmy, że o dawce i długości podaży zawsze decyduje lekarz. Nadmiar witaminy D może powodować poważne komplikacje, m.in. niewydolność nerek.

6. Dlaczego Instytut Matki i Dziecka jest unikatowym miejscem w leczeniu nowotworów u dzieci ?