Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Zapisy do kliniki

Strona w przygotowaniu – aktualizacja wkrótce

Historia kliniki

1950r. – rozpoczyna działalność pierwszy w Polsce, modelowy oddział wcześniaków i pierwsza poradnia dla wcześniaków.
1953 r. - powstaje pierwsza w Polsce Klinika Neonatologiczna.

Zespół kliniki

Strona w przygotowaniu – aktualizacja wkrótce

Działalność Kliniki

Specyfiką Kliniki jest leczenie noworodków urodzonych przedwcześnie z bardzo małą i ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała. Pacjentami Kliniki są również noworodki urodzone w terminie porodu, z ciąż lub porodów powikłanych.

 • Instytut Matki i Dziecka jest jedyną na Mazowszu jednostką – ośrodkiem perinatalnym, gdzie współdziała Klinika Położnictwa i Ginekologii i Zakład Genetyki zajmujące się diagnostyką prenatalną, gdzie możliwy jest poród dziecka ze zdiagnozowaną wadą rozwojową lub poród przedwczesny bez konieczności transportu noworodka po urodzeniu do innego szpitala. Na miejscu, od chwili urodzenia, podejmowane jest leczenie intensywne i korekcja chirurgiczna. Jest to optymalny model leczenia noworodków urodzonych przedwcześnie i/lub wymagających leczenia chirurgicznego, dający największe szanse przeżycia
 • W Klinice przyjmuje się ok. 2300 noworodków rocznie, z czego 2000 w Oddziale Neonatologii w systemie „matka razem z dzieckiem”, a ponad 300 w oddziale Intensywnej Terapii Noworodka
 • Klinika specjalizuje się w leczeniu noworodków urodzonych znacznie przedwcześnie oraz we współpracy z Kliniką Chirurgii w leczeniu noworodków z wadami rozwojowymi.
 • W Klinice prowadzona jest opieka ambulatoryjna noworodków urodzonych przedwcześnie i z wadami rozwojowymi po wypisaniu z kliniki. Specjalizujemy się w ocenie rozwoju somatycznego i neurologicznego we współpracy z neuropediatrą, psychologiem i rehabilitantem.
 • Stosowane przez nas metody diagnostyczne i lecznicze są na bieżąco aktualizowane i dyskutowane z wybranymi ośrodkami perinetologicznymi w Europie i Stanach Zjednoczonych

W codziennej pracy wykorzystywana jest większość nowoczesnych stosowanych na świecie metod diagnostycznych i leczniczych, takich jak:

 • terapia surfaktantem,
 • różne metody wentylacji mechanicznej i wsparcia oddechowego,
 • monitorowanie echograficzne układu krążenia,
 • kinezyterapia oddechowa, która skraca czas wentylacji mechanicznej,
 • promujemy wczesne kontakty matka-dziecko i „kangurowanie”,
 • dysponujemy szerokim panelem badań w diagnostyce obrazowej: radiologiczna, usg, echograficzna, tomografia komputerowa, MRI,
 • prowadzimy wczesną stymulację rozwojową

Lekarze Kliniki biorą udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Diagnostyki i Leczenia Wad Rozwojowych Płodu i Noworodka, a także podejmują się współpracy międzynarodowej. Stale prowadzona jest współpraca naukowa ze 149 oddziałem INSERM-u we Francji (Odpowiednik polskiego PAN-u) zajmującym się problemami zdrowia matki i dziecka.

 • prowadzona jest na szeroką skalę działalność dydaktyczna, m.in. specjaliści z Kliniki uczą lekarzy specjalizujących się w neonatologii, pediatrii i położnictwie oraz pielęgniarki w zakresie intensywnej terapii noworodka,
 • Realizowane są różnego rodzaju programy naukowe
 • Zespół lekarzy z Kliniki opracował autorski Program "Wczesnej Stymulacji i Opieki Rozwojowej Noworodków i Niemowląt", którego celem jest stworzenie optymalnych warunków rozwoju psychoruchowego dla dzieci urodzonych przedwcześnie oraz hospitalizowanych przez dłuższy czas.

Realizowane programy naukowe

 • Długofalowa Ocena rozwoju populacji noworodków urodzonych przed 34 Hbd na terenie Warszawy w latach 1998-1999" - grant KomitetuBadań Naukowych
 • "Optymalizacja dawkowania Netylmycyny działalność noworodków przedwcześnie urodzonych - badania nad farmakokinetyką i terapią monitorowaną stężeniem leku we krwi"
 • "Wpływ Kinezyterapii dróg oddechowych metodą Zwiększania Przepływu Wydechowego (AFE-Augmentation du flux expiratoire) na skrócenie czasu wentylacji mechanicznej i wspomaganej noworodków przedwcześnie urodzonych oraz częstość występowania i skalę krwawień około-dokomorowych"
 • "Wpływ wczesnej stymulacji i opieki rozwojowej na jakość rozwoju psychomotorycznego noworodków przedwczesnie urodzonych"

Działalność dydaktyczna

 • Kursy resuscytacji
 • Szkolenia dla specjalizujących się w neonatologii
 • Kurs atestacyjny w zakresie neonatologii
 • Szkolenia dla fizjoterapeutów w zakresie kinezyterapii oddechowej i wczesnej stymulacji rozwojowej noworodków i niemowląt
 • Szkolenia dla pielęgniarek
 • Oferujemy pełen program szkolenia w neonatologii.
 • Posiadamy akredytację jednostki szkoleniowej.

Struktura kliniki

 • Oddział Neonatologii
 • Oddział Intensywnej Terapii Neonatologicznej
 • Pododdział Patologii Noworodka
helwich-ewa Kierownik
Prof. zw. dr hab. Ewa Helwich
22 32 77 406
sekretariat.neonatologii@imid.med.pl
Budynek Główny, piętro II
szymczyk-eliza Położna Oddziałowa
Eliza Szymczyk
22 32 77 160
piskala-beata p. o. pielęgniarki epidemilogicznej
Beata Piskała
22 32 77 012