Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży

Zapisy do kliniki

szybka terapia onkologiczna CMYK A4

Pacjenci chcący zarejestrować się w ramach Szybkiej Terapii Onkologicznej proszeni są o telefon pod numer: 22 32 77 050

Na wizytę prosimy przynieść kopie wyników wykonanych badań obrazowych.

Historia kliniki

02.01.1962 r. - rozpoczyna działalność pierwsza w Polsce Klinika Onkologii Dziecięcej.
1968 r. - otwarcie Sanatorium Rehabilitacyjno-Leczniczego w Rabce (42 łóżka)
1972 r. - przygotowanie i wydanie przez PZWL pierwszy polski podręcznik „Nowotwory wieku dziecięcego”, jednego z pierwszych na świecie.

Zespół kliniki

Strona w przygotowaniu – aktualizacja wkrótce

Działalność Kliniki

 • Ośrodek wysokospecjalistyczny, zwłaszcza w zakresie leczenia dzieci z guzami litymi i histiocytozami. Działalność Kliniki obejmuje:
  • pełnienie roli ośrodka koordynacyjno – leczniczego nowotworów złośliwych kości u dzieci i młodzieży,
  • prowadzenie pełnej diagnostyki i leczenia kompleksowego (chemioterapia, postępowanie chirurgiczne, radioterapia) nowotworów wieku dziecięcego i młodzieńczego,
  • prowadzenie pełnej diagnostyki i leczenia pacjentów z terenu całego kraju z następującymi nowotworami wieku dziecięcego: nowotwory tkanek miękkich, nowotwory kości, nowotwory układu współczulnego, nowotwory nerek, guzy zarodkowe, nowotwory gruczołu tarczowego, nowotwory wątroby, zmiany skórne, inne procesy nowotworowe i nowotworopodobne,
 • Ośrodek referencyjny w leczeniu oszczędzającym, mniej okaleczającym, umożliwiającym uratowanie kończyny choremu dziecku. Stosuje się w tym przypadku endoprotezy onkologiczne, oraz tzw. rosnące, pozwalające na wydłużanie kończyny wraz ze wzrostem dziecka. Instytut Matki i Dziecka jako jeden z niewielu ośrodków na świecie rozpoczął wszczepianie endoprotez wydłużanych w wyniku działania pola elektromagnetycznego. Zabieg wydłużania jest krótki i bezinwazyjny.
 • Współpraca z naukowymi Towarzystwami Krajowymi oraz Zagranicznymi.

Działalność naukowa:

Zadania realizowane przez Klinikę
Projekty zamawiane - ekspertyzy
Granty
Opublikowane prace twórcze

Działalność dydaktyczna:

Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży współpracuje z ośrodkami onkologii dziecięcej na terenie całego kraju oraz wieloma placówkami zagranicznymi. Prowadzimy kursy atestacyjne w zakresie onkologii wieku dziecięcego dla chirurgów dziecięcych przed II st. specjalizacji, chirurgów-onkologów, chirurgów ogólnych i pediatrów.

 

Poradnia Neurofibromatoz

Instytut Matki i Dziecka, uprzejmie informuje, że od października 2017r dr Katarzyna Bilska kieruje i koordynuje działalność Poradni Neurofibromatoz działającej w ramach Poradni Onkologicznej IMiD.

Przyjęcia pacjentów odbywają się w ramach kontraktu z NFZ na specjalistyczną opiekę ambulatoryjną oraz w uzasadnionych przypadkach w ramach hospitalizacji.

Poradnia zapewnia kompleksową opiekę, z udziałem specjalistów różnych dziedzin, przede wszystkim dla pacjentów z rozpoznaniem nerwiakowłókniakowatości typu I (NF-1) oraz segmentalna, zespół Noonan-NF (NF-NS), z. Legiusa (NFLS), nerwiakowłókniakowatość typu 2. (NF-2), schwannomatoza (NF-3), a także inne, wybrane Ras-opatie.

W ramach poradni zapewniamy diagnostykę różnicową tej choroby, zgodnie z zaleceniami m.in. American Academy of Pediatrics.

Ponadto w Zakładzie Genetyki Medycznej IMiD możliwe jest wykonanie kompleksowej diagnostyki w kierunku identyfikacji defektu odpowiedzialnego za wystąpienie choroby z grupy RASopatii w tym zespół Noonan i nerwiakowłókniakowatość typu I.

W IMiD działa także Poradnia Genetyczna, w której w ramach kontraktu z NFZ, odbywają się konsultacje dzieci i dorosłych obciążonych chorobami genetycznie uwarunkowanymi.

Poradnia neurofibromatoz

 • zapisy tylko telefoniczne pod numerem telefonu: /22/ 32-77-050 lub - 051
 • godziny zapisów: poniedziałek – piątek 7:30 – 18:00
 • pilne przypadki medyczne: tel.: /22/ 32-77-251 lub - 415 email. nf1@imid.med.pl
 • lokalizacja: Budynek A, gabinet 120

Pomoc psychologiczna

Gdy dziecko zachoruje na nowotwór, dzieli swoje życie na dwie części: czas choroby – kiedy siebie postrzega tylko jako pacjenta i czas poza szpitalem, w którym może się poczuć sobą. Choroba nowotworowa powoduje, że życie ulega fragmentaryzacji na życie w szpitalu i życie w domu – sztuką jest, by chcieć kontynuować relacje sprzed choroby, by czerpać z nich wsparcie. Należy w tej sytuacji pomóc dziecku i jego rodzinie w zrozumieniu tego, że nie staje się inne w gronie rówieśników i w chorobie. Psycholog może pomóc zrozumieć dziecku jego reakcje, które czasem mogą się mu wydawać nienaturalne, a w rzeczywistości nienaturalna jest sytuacja, w jakiej dziecko się znalazło.

W sytuacji choroby dziecka, najlepiej jest, gdy rodzice nie przestają pełnić swoich podstawowych ról: wychowują dziecko, dbają o jego rozwój, edukację i pomagają w szeroko pojętym dorastaniu. Psycholog może pomóc w zobaczeniu, że sytuacja choroby nie zmienia praw i obowiązków panujących w relacji rodzic – dziecko, rodzeństwo – dziecko, rodzic - rodzeństwo. Prawidłowo przyjmowana postawa wobec choroby, zaprocentuje w przyszłości jakością wychowania, co znajdzie przełożenie w późniejszych relacjach międzyludzkich i radzeniu sobie w życiu. W proces leczenia dziecka zaangażowany jest cały zespół szpitala, tj.: lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, psycholodzy, pedagodzy, duchowni. Ogromną grupę wsparcia stanowi rodzina, bliscy, przyjaciele chorego, a także nauczyciele i liczne Fundacje współpracujące z Kliniką. Niezmiernie ważne jest, aby zaufać sobie nawzajem i współdziałać w walce z chorobą nowotworową podczas procesu leczenia, który może prowadzić do wyleczenia i wygranej.

Mając na uwadze coraz prężniej rozwijającą się w ostatnich latach pod kątem medycznym, naukę, jaką jest psychologia (psychoonkologia/psychosomatyka/ psychologia zdrowia i choroby), a także wkład i pomoc jaką ta nauka odgrywa podczas trwania choroby, Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka, zatrudnia dwóch psychologów/pedagogów z dyplomem studiów podyplomowych w zakresie psychoonkologii, członków Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Praca psychologiczna na oddziale polega na udzielaniu wsparcia i towarzyszeniu pacjentom i ich rodzinom, podczas rozwiązywania problemów związanych z chorobą nowotworową, w trakcie całego leczenia i podczas zabiegów z nim związanych. To również pomoc w radzeniu sobie z innymi trudnościami życiowymi, które mogą wpływać na przebieg leczenia i zdrowienia. Pomocą psychologiczną objęci są także pacjenci po zakończonym procesie leczenia, którzy borykają się z różnymi skutkami choroby.

Psycholog prowadzi rozmowy terapeutyczne z chorym dzieckiem, rodzicem, obserwuje dziecko/rodzinę, współpracuje z personelem oddziału onkologicznego. Psycholog prowadzi psychoedukację przez przyuczenie odpowiednich postaw rodzicielskich, obalenie mitów związanych z chorobą nowotworową, jeżeli jest taka potrzeba sięga także po metody i techniki stosowane w psychoterapii.

Drogie dzieci, rodzice, rodzeństwo i bliscy. Serdecznie zapraszamy do rozmów, spotkań, do zadawania pytań, otwartości, ciekawości i wnikliwości. Jesteśmy dostępne od poniedziałku do piątku w Oddziale Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży lub w gabinecie Kliniki. Zachęcamy także do kontaktu drogą mailową.

mgr Joanna Kmita (psycholog/pedagog/specjalista psychoonkologii)
joanna.kmita@imid.med.pl

mgr Aleksandra Tobota (psycholog, pedagog,certyfikowany psychoonkolog nr
67 – specjalista,certyfikowany superwizor psychoonkologii nr 31)
aleksandra.tobota@imid.med.pl

Szkolenie z zakresu psychoonkologii dla personelu medycznego 2017-2019.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu psychoonkologii dla personelu medycznego 2017-2019.

Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: http://psychoonkologia.imid.med.pl/

Kierownik
prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Raciborska
22 32 77 205
klinika.onkologii@imid.med.pl
Budynek Główny, piętro I

Zastępca Kierownika ds. Chirurgii Onkologicznej
dr n. med. Andrzej Szafrański

Zastępca Kierownika ds. Onkologii
lek. Tomasz Koziński

mozdzonek-monika Pielęgniarka koordynująca
Monika Możdżonek
22 32 77 114