Klinika Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii

Zapisy do kliniki

Strona w przygotowaniu – aktualizacja wkrótce

Historia kliniki

Klinika Pediatrii rozpoczęła działalność w 1952 r. Największe osiągnięcia:

 • zainicjowanie pierwszych w Polsce ogólnopolskich badań przesiewowych w kierunku fenyloketonurii – 1964 r. i wprowadzenie jej leczenia;
 • wprowadzenie na użytek ogólnopolski diagnostyki i leczenia galaktozemii (1969r.) i hiperfenyloalaninemii;
 • istotny wkład naukowy i praktyczny w rozwój leczenia chorób uwarunkowanych genetycznie – wad metabolizmu oraz Mukowiscydozy, tym samym unowocześnienie metod leczenia i rehabilitacji mukowiscydozy, czego efektem jest wydłużenie życia chorych z xx do xx lat;
 • opracowanie metod profilaktyki i leczenia różnych typów kamicy układu moczowego.

Zespół kliniki

Strona w przygotowaniu – aktualizacja wkrótce

Działalność Kliniki

Zakres działalności medycznej i naukowej Kliniki obejmuje:

 • wrodzone choroby metaboliczne,
 • mukowiscydozę,
 • przewlekłe choroby dróg oddechowych,
 • kamicę moczową o podłożu metabolicznym
 • gastroenterologię ze szczególnym uwzględnieniem nietolerancji i alergii pokarmowych oraz zaburzeń odżywiania.

Klinika Pediatrii jest ośrodkiem akredytowanym do specjalizacji w pediatrii oraz pulmonologii.

Działalność usługowa: hospitalizacja stacjonarna dzieci w wieku 0-18 lat ze szczególnym uwzględnieniem:

 • fenyloketonurii – największy i najstarszy (ponad 40 lat) ośrodek leczenia tej choroby w kraju, referencyjny w zakresie diagnostyki hiperfenyloalaninemii oraz leczenia nietypowych postaci fenyloketonurii
 • galaktozemii – ośrodek referencyjny w zakresie kompleksowej diagnostyki i leczenia
 • diagnostyki rzadkich wad metabolizmu na bazie badania przesiewowego noworodków met.MS/MS
 • hiperlipidemii oraz innych czynników ryzyka miażdżycy,
 • mukowiscydozy (CF) - ośrodek diagnostyki i kompleksowego leczenia, istnieje od 40 lat. Obejmuje opieką największą liczbę pacjentów z CF zarejestrowanych w Polsce,
 • przewlekłych chorób płuc, wad wrodzonych układu oddechowego,
 • kamicy wad układu moczowego,
 • zaburzeń rozwoju somatycznego
hozyasz-konrad-kamil

p.o. Kierownika
Prof. nadzw. dr hab.n. med. Jolanta Sykut-Cegielska
22 32 77 190
klinika.pediatrii@imid.med.pl
Budynek Główny, piętro III

Zastępca Kierownika

dr n. med. Tadeusz Dorywalski

bijak-teresa Pielęgniarka koordynująca
Małgorzata Przybylska
22 32 77 308