Poradnia Ginekologii Onkologicznej

W Poradni Ginekologii Onkologicznej prowadzona jest kompleksowa diagnostyka przy podejrzeniu nowotworów narządu rodnego kobiet, ocena zaawansowania po rozpoznaniu nowotworu oraz kontrole po zakończeniu leczenia.

Pacjentki po dokładnej diagnostyce i konsultacji zespołowej (konsylium) są kwalifikowane do odpowiedniego leczenia: operacyjnego, chemioterapią lub radioterapią.

Pacjentki, które wymagają leczenia operacyjnego i/lub chemioterapią są hospitalizowane na Oddziale Ginekologii Onkologicznej w Klinice Położnictwa i Ginekologii. Przeniesienie Kliniki w grudniu 2017r. do budynku B i otwarcie nowoczesnego bloku operacyjnego zwiększyło możliwości wykonywania zaawansowanych zabiegów operacyjnych, głównie za pomocą małoinwazyjnych technik laparoskopowych. Operacje, które oferujemy naszym pacjentkom to:

* laparoskopowe (lub drogą brzuszną) wycięcie macicy z powodu raka trzonu macicy i raka szyjki macicy

* laparoskopowe (lub droga brzuszną) usunięcie węzłów chłonnych biodrowych i okołoaortalnych

* operacje cytoredukcyjne z powodu zaawansowanego raka jajnika (resekcje wielonarządowe)

* laparoskopowe operacje profilaktyczne u nosicielek mutacji genetycznych związanych z wysokim ryzykiem nowotworów narządu rodnego Klinika Położnictwa i Ginekologii organizuje kursy szkoleniowe dla lekarzy w zakresie endoskopowych technik diagnostyki i leczenia operacyjnego, głównie nowatorskiej procedury detekcji węzła wartowniczego.

Ryc.1. Technika detekcji węzła wartowniczego przy pomocy. Ok. 15 min po podaniu barwnika do szyjki macicy, możliwe jest jego uwidocznienie w świetle bliskiej podczerwieni w tzw. węźle wartowniczym. Tak precyzyjne uwidocznienie węzła wartowniczego pozwala na ograniczenie zakresu operacji i spełnia kryteria chirurgii o minimalnej inwazyjności, sterowanej obrazem (ang. minimal invasive image-guided surgery) Po stronie lewej węzeł chłonny naczyń biodrowych widoczny w świetle widzialnym, po prawej widoczna fluorescencja w obrębie węzła chłonnego w świetle bliskiej podczerwieni.

Z Poradnią Ginekologii Onkologicznej ściśle współpracuje Centrum Leczenia Chorób Trofoblastu (CLCT), gdzie diagnozowane i leczone są pacjentki z takimi chorobami jak: zaśniad groniasty, przetrwała choroba trofoblastyczna, rak kosmówki oraz guz miejsca łożyskowego. Więcej o CLCT można znaleźć tutaj.

Poradnia Ginekologii Onkologicznej pracuje w ramach Poradni Onkologicznej w budynku A, gabinet nr 136, 137

Zapisy do Poradni Ginekologii Onkologicznej - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00 pod numerem tel. 22 32 77 050

Zespół Poradni:

dr n. med. Grzegorz Szewczyk – ginekolog onkolog

lek. Magdalena Miedzińska – onkolog kliniczny