Poradnia Ginekologii Onkologicznej

Poradnia Ginekologii Onkologicznej

W Poradni Ginekologii Onkologicznej prowadzona jest kompleksowa diagnostyka przy podejrzeniu nowotworów narządu rodnego kobiet, ocena zaawansowania po rozpoznaniu nowotworu oraz kontrole po zakończeniu leczenia.

Pacjentki po dokładnej diagnostyce i konsultacji zespołowej (konsylium) są kwalifikowane do odpowiedniego leczenia: operacyjnego, chemioterapią lub radioterapią.

Pacjentki, które wymagają leczenia operacyjnego i/lub chemioterapią są hospitalizowane na Oddziale Ginekologii Onkologicznej w Klinice Położnictwa i Ginekologii. Przeniesienie Kliniki w grudniu 2017r. do budynku B i otwarcie nowoczesnego bloku operacyjnego zwiększyło możliwości wykonywania zaawansowanych zabiegów operacyjnych, głównie za pomocą małoinwazyjnych technik laparoskopowych. Operacje, które oferujemy naszym pacjentkom to:

* laparoskopowe (lub drogą brzuszną) wycięcie macicy z powodu raka trzonu macicy i raka szyjki macicy

* laparoskopowe (lub droga brzuszną) usunięcie węzłów chłonnych biodrowych i okołoaortalnych

* operacje cytoredukcyjne z powodu zaawansowanego raka jajnika (resekcje wielonarządowe)

* laparoskopowe operacje profilaktyczne u nosicielek mutacji genetycznych związanych z wysokim ryzykiem nowotworów narządu rodnego Klinika Położnictwa i Ginekologii organizuje kursy szkoleniowe dla lekarzy w zakresie endoskopowych technik diagnostyki i leczenia operacyjnego, głównie nowatorskiej procedury detekcji węzła wartowniczego.

Ryc.1. Technika detekcji węzła wartowniczego przy pomocy. Ok. 15 min po podaniu barwnika do szyjki macicy, możliwe jest jego uwidocznienie w świetle bliskiej podczerwieni w tzw. węźle wartowniczym. Tak precyzyjne uwidocznienie węzła wartowniczego pozwala na ograniczenie zakresu operacji i spełnia kryteria chirurgii o minimalnej inwazyjności, sterowanej obrazem (ang. minimal invasive image-guided surgery) Po stronie lewej węzeł chłonny naczyń biodrowych widoczny w świetle widzialnym, po prawej widoczna fluorescencja w obrębie węzła chłonnego w świetle bliskiej podczerwieni.

Z Poradnią Ginekologii Onkologicznej ściśle współpracuje Centrum Leczenia Chorób Trofoblastu (CLCT), gdzie diagnozowane i leczone są pacjentki z takimi chorobami jak: zaśniad groniasty, przetrwała choroba trofoblastyczna, rak kosmówki oraz guz miejsca łożyskowego. Więcej o CLCT można znaleźć tutaj.

Poradnia Ginekologii Onkologicznej pracuje w ramach Poradni Onkologicznej w budynku A, gabinet nr 136, 137

Zapisy do Poradni Ginekologii Onkologicznej - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00 pod numerem tel. 22 32 77 050

Zespół Poradni:

dr n. med. Grzegorz Szewczyk – ginekolog onkolog

lek. Magdalena Miedzińska – onkolog kliniczny

Rak endometrium - leczenie zachowawcze

Rak endometrium - leczenie zachowawcze

Rak endometrium (inaczej rak trzonu macicy) jest najczęstszym nowotworem kobiecych narządów rodnych. Szczyt zachorowania na raka endometrium występuje około 62 roku życia.

Czynniki ryzyka zachorowania na raka endometrium obejmują:

1. niezrównoważoną ekspozycję na estrogeny w tym cykle bezowulacyjne i zespół policystycznych jajników (PCO),

2. otyłość

3. cukrzycę.

Około 5% pacjentek, które zachorują na raka trzonu macicy, to pacjentki w wieku rozrodczym, dla których rozpoznanie choroby wiąże się nie tylko ze stresem choroby onkologicznej, ale też brakiem możliwości późniejszego zajścia w ciążę.

Podstawowym sposobem leczenia, który zapewnia radykalne usunięcie zmian nowotworowych u większości pacjentek, jest leczenie chirurgiczne – usunięcie macicy wraz z przydatkami (tj. jajnikami i jajowodami).

Alternatywą dla leczenia chirurgicznego jest leczenie hormonalne, które w przypadku wczesnego raka endometrium pozwala na zachowanie narządu rodnego oraz urodzenie potomstwa.

Leczenie hormonalne wiąże się z podawaniem dużych dawek gestagenów (hormonów o działaniu podobnym do progesteronu) w celu zahamowania funkcji receptora estrogenowego obecnego na komórkach raka, co prowadzi do zmniejszenia liczby podziałów komórkowych i nasilenia apoptozy (naturalnej śmierci komórki).

Leczenie hormonalne nie jest leczeniem definitywnym, jednak pozwala na odroczenie leczenia operacyjnego do czasu urodzenia upragnionego potomstwa. Po zakończonej prokreacji pacjentka poddawana jest operacji wycięcia macicy.

Najbardziej istotnym elementem w terapii jest staranna kwalifikacja do leczenia, która powinna być podejmowana w zespole terapeutycznym (ginekolog onkolog, radiolog, specjalista medycyny rozrodu) mającym doświadczenie w monitorowaniu leczenia takich pacjentek.

W Instytucie Matki i Dziecka, pacjentki które rozważają leczenie zachowawcze raka endometrium, są konsultowane w Poradni Ginekologii Onkologicznej – zapisy Call Center 22 3277 050;

Prosimy o zabranie całej dokumentacji na pierwszą konsultację tj:

- wyniku badania histologicznego (optymalnie wraz z preparatami)

- karty informacyjnej ze szpitala

- opisu zabiegu

- wyniku badań obrazowych

Rak endometrium - laparoskopia

Rak endometrium - laparoskopia

Rak trzonu macicy zwany także rakiem endometrium jest najczęstszym nowotworem złośliwym żeńskich narządów płciowych.

Dotyczy on głównie kobiet po menopauzie, jednak coraz większy procent zachorowań stanowią pacjentki w wieku prokreacyjnym.

Wśród głównych czynników ryzyka wymienić należy otyłość, cukrzycę czy długotrwałe stosowanie estrogenów.

Objawy choroby które powinny zaniepokoić pacjentkę to:

- krwawienie/plamienie z dróg rodnych po okresie menopauzy

- przedłużające się, obfite miesiączki

- plamienia międzymiesiączkowe

Postawienie rozpoznania jest możliwe po wykonaniu biopsji endometrium (za pomocą cienkiej sondy, na drodze wyłyżeczkowania jamy macicy lub histeroskopii)

Z uwagi na występowanie objawów już we wczesnym etapie choroby istnieje możliwość szybkiego wdrożenie postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Jeśli do rozpoznania i leczenia dojdzie na wczesnym stopniu zaawansowania, pacjentka ma szansę na całkowite wyleczenie.

Podstawowym sposobem leczenia jest leczenie operacyjne polegające na usunięciu macicy, u części pacjentek jest konieczność zastosowania dodatkowo radio- lub chemioterapii.

W chwili obecnej większość chorych z rakiem trzonu macicy może być poddana laparoskopii czyli małoinwazyjnej technice leczenia operacyjnego. W porównaniu do klasycznych metod operacyjnych (wycięcie macicy drogą brzuszną) wiąże się ona m. in. z mniejszymi dolegliwościami bólowymi, mniejszą utratą krwi, niższą liczbą zakażeń pooperacyjnych czy krótszym okresem hospitalizacji a co za tym idzie krótszym całkowitym okresem rekonwalescencji po zabiegu. Małoinwazyjność zabiegu laparoskopowego nie obniża skuteczności leczenia onkologicznego. Ze względu na mniejszy uraz okołooperacyjny metoda laparoskopowa może być zastosowana u chorych obciążonych internistycznie, u których rozległa „klasyczna” operacja nie byłaby możliwa. Dodatkowo, co istotne szczególnie dla kobiet, technika laparoskopowa zapewnia bardzo dobry efekt kosmetyczny.

W Instytucie Matki i Dziecka większość pacjentek z rakiem trzonu macicy jest operowana techniką laparoskopową. Klinika Położnictwa i Ginekologii organizuje kursy szkoleniowe dla lekarzy w zakresie operacji endoskopowych, głównie nowatorskiej procedury węzła wartowniczego.

Kwalifikacje do operacji odbywają się w Poradni Ginekologii Onkologicznej tel. 223277050