Informacje ogólne

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, z której sugestie i uwagi posłużą do korygowania niedociągnięć i podniesienia standardu oferowanych usług. Wyniki pozwolą nam ocenić poziom obsługi i udzielanych w naszej placówce świadczeń medycznych.

Będą cenną wskazówką, które obszary działalności poradni IMiD powinny ulec poprawie.

Link do ankiety

https://goo.gl/forms/AZ1rVY14HdmQYMK22

Dziękuję – Zuzanna Rohn 

Kierownik Ambulatorium ds organizacyjno-administracyjnych

dr Barbara Płoska

p.o. Kierownika Polikliniki
barbara.urbanek@imid.med.pl

Zuzanna Rohn

Kierownik Kliniki ds. administracyjno-organizacyjnych
22 32 77 318
zuzanna.rohn@imid.med.pl