Poradnia Immunologiczna

Wymagane dokumenty

  • wypisy ze szpitali,
  • zaświadczenia z poradni konsultacyjnych,
  • skierowanie,
  • książeczka zdrowia dziecka

Działalność Poradni

W Poradni Immunologicznej dla dzieci i młodzieży są diagnozowane i leczone dzieci skierowane do Instytutu z całej Polski z podejrzeniem pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności oraz dzieci z chorobą alergiczną. Zakład stanowi ośrodek referencyjny dla diagnostyki i leczenia niedoborów odporności u dzieci. Wykonywane są testy skórne, testy prowokacyjne, odczulanie (immunoterapia swoista podskórna lub podjęzykowa), podawane są dożylne preparaty immunoglobulin (IVIG). Baza laboratoryjna Zakładu umożliwia zarówno diagnostykę jak i monitorowanie leczenia dzieci.

Zapisy: 22 32 77 185 (pn - czw, w godz. 12:00 - 15:00)
Kontakt: 22 32 77 185
Godziny zapisów: pn. - czw. 12.00 - 15.00
Lokalizacja: Budynek A, parter, gab. 31

 

Wypełnij ankietę 

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, z której sugestie i uwagi posłużą do korygowania niedociągnięć i podniesienia standardu oferowanych usług. Wyniki pozwolą nam ocenić poziom obsługi i udzielanych w naszej placówce świadczeń medycznych.

Będą cenną wskazówką, które obszary działalności poradni IMiD powinny ulec poprawie.

Link do ankiety

https://goo.gl/forms/AZ1rVY14HdmQYMK22

Dziękuję – Zuzanna Rohn 

Kierownik Ambulatorium ds organizacyjno-administracyjnych