Zakład Usprawniania Leczniczego

Historia Zakładu

Zakład Usprawniania Leczniczego powstał W 1983 r. Pierwsze lata działalności Zakładu to przede wszystkim pionierskie prace i badania związane z rehabilitacją w onkologii dziecięcej. W tym okresie stworzono w Instytucie podstawy oceny wydolności i sprawności fizycznej dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej a także wytyczono główne kierunki usprawniania i metody ich kontroli. Drugim nurtem były prace poświęcone fizjoterapii dzieci chorych na mukowiscydozę. Zakład Usprawniania Leczniczego jako pierwszy w kraju wprowadził do leczenia chorych na mukowiscydozę najnowsze metody fizjoterapeutyczne stosowane w Europie. Zgodnie z polityką Instytutu w ZUL dominuje usprawnianie dzieci najmłodszych – noworodków i niemowląt, szczególnie z zaburzeniami neurorozwojowymi. W tym celu utrzymywana jest kadra specjalistów z odpowiednim przygotowaniem zawodowym. Od 2009 roku funkcjonuje w nowej sali Pracownia Fizykoterapii i Kinezyterapii wyposażona w najnowszą aparaturę do fizykoterapii i przystosowana do przyjmowania pacjentów dorosłych.

Zespół Zakładu

 • Lek. spec. reh. Katarzyna Bilska,
 • dr kul. Fiz. Lesław Kluba,
 • mgr Małgorzata Barcikowska
 • mgr Artur Bartochowski,
 • mgr Elżbieta Gałczyńska,
 • mgr Agnieszka Hancyk,
 • mgr Magdalena Hille,
 • mgr Anna Koczara,
 • mgr Agnieszka Łaszczewska,
 • mgr Anna Wyka-Wojeńska,
 • tech. Agata Bernacka,
 • st.tech. Monika Kowalewska-Bajor,
 • st.tech. Wioletta Palczewska,

Działalność Zakładu

Zakład prowadzi długofalowe, specjalistyczne programy rehabilitacyjne m.in.:

 • wczesnego usprawniania dzieci ryzyka,
 • usprawnianie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi chorobami neurologicznymi,
 • usprawnianie dzieci w trakcie i po zakończeniu leczenia choroby nowotworowej,
 • usprawnianie dzieci z przewlekłą chorobą układu oddechowego.

Celem podstawowym działalności naukowej jest doskonalenie diagnostyki i metod kompleksowej rehabilitacji oraz poprawa jakości życia dzieci i młodzieży z przewlekłą chorobą wieku rozwojowego. Problematyka obecnie prowadzonych prac badawczych obejmuje:

 • wypracowanie optymalnego postępowania fizjoterapeutycznego z dzieckiem przewlekle chorym na podstawie długofalowych badań skuteczności różnych metod fizjoterapii, w różnych grupach schorzeń wieku dziecięcego i młodzieńczego ze szczególnym zwróceniem uwagi na mukowiscydozę, choroby nowotworowe, otyłość i zaburzenia neurorozwojowe w okresie niemowlęcym.
 • zastosowanie różnych testów czynnościowych oceniających wydolność fizyczną oraz funkcję układu oddechowego w celu opracowywania, monitorowania i końcowej oceny programu rehabilitacji stosowanej w różnych jednostkach chorobowych wieku dziecięcego i młodzieńczego.

Struktura Zakładu

Pracownia Diagnostyki Czynnościowej

W Pracowni Diagnostyki Czynnościowej w Zakładzie Usprawniania Leczniczego wykonywane są badania w zakresie diagnostyki układu oddechowego.

W skład badań wchodzą:

 • spirometria,
 • badanie nadreaktywności oskrzeli na wysiłek
 • test na odwracalność obturacji oskrzeli badanie metabolizmu tlenowego w warunkach: spoczynkowych, wysiłkowych i restytucji badanie wydolności fizycznej.
Zapisy:

 

22 32 77 050

22 32 77 489

Godziny zapisów: pn.-pt. 8.30 - 13.30
Lokalizacja: Budynek Lipsk, I piętro, gab. 108
Pracownia Fizjoterapii

W Pracowni Fizjoterapii w Zakładzie Usprawniania Leczniczego wykonuje się:

Zabiegi fizykoterapeutyczne:

 • ultradźwięki,
 • elektroterapię:
  • prądy diadynamiczne,
  • prądy Trauberta,
  • prąd galwaniczny,
  • laseroterapię,
  • prądy interferencyjne,
  • elektrostymulacje,
 • terapię polem magnetycznym niskiej częstotliwości,
 • naświetlania lampą bioptron,
 • światłolecznictwo (naświetlania światłem podczerwonym i nadfioletowym),
 • masaż wibracyjny aquavibronem,
 • masaż manualny,
 • zabiegi inhalacyjne.

Zabiegi kinezyterapeutyczne:

 • ćwiczenia w obciążeniu,
 • ćwiczenia na przyrządach,
 • ćwiczenia czynne wolne,
 • specjalistyczne metody terapeutyczne,
 • indywidualna praca z pacjentem.

W pracowni fizjoterapii przyjmujemy również chorych dorosłych. Zapewniamy krótkie terminy oczekiwania na zabiegi.

Zapisy:

 

22 32 77 050

22 32 77 489

Godziny zapisów: pn. - czw. 8.30 - 17.00
wt., śr., pt. 8.30 - 13.00
Lokalizacja: Budynek Lipsk, I piętro, gab. 107
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci

Rehabilitacja prowadzona jest przez specjalistów, którzy ukończyli kurs Ist. i IIst. z metody NDT Bobath i metody Vojty.

Zapisy:

 

 

22 32 77 050

22 32 77 346
22 32 77 489

Godziny zapisów: pn. 8.00 - 17.00
wt. - pt. 8.00 - 14.00
Lokalizacja: Budynek Lipsk, I piętro, gab. 108, 108a
Sala gimnastyczna
Zapisy:

 

22 32 77 050

22 32 77 346

Lokalizacja: Budynek Lipsk, I piętro, gab. 108a

{/sliders}

{/tabs}

Kierownik
dr n kul. fiz. Teresa Orlik
22 32 77 427
zaklad.usprawnienia@imid.med.pl
Budynek Lipsk, I piętro