Aktualności

Biblioteka zwraca się z uprzejmą prośbą o przesyłanie informacji o autorstwie publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych w 2016 roku.

Niezbędne dane bibliograficzne: autor / autorzy publikacji, tytuł publikacji, tytuł czasopisma, rok, tom, zeszyt, strony, link do źródeł zewnętrznych (PubMed, strony wydawców).

Informacje proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy biblioteki biblioteka.imid@imid.med.pl