Aktualności/News

Nowa Redaktor Naczelna czasopisma „Medycyna Wieku Rozwojowego”

W dniu 1 października 2018 Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska - kierownik Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii - została powołana Nową Redaktor Naczelną czasopisma naukowego „Developmental Period Medicine-Medycyna Wieku Rozwojowego”. Życzymy Pani Doktor licznych sukcesów na nowym stanowisku!