Aktualności/News

Identyfikatory ORCID

Redakcja „Developmental Period Medicine” uprzejmie prosi Autorów o podawanie identyfikatorów ORCID.

Editorial Board of the „Developmental Period Medicine” asks Authors to provide ORCID identifiers.

Nowa Redaktor Naczelna czasopisma „Medycyna Wieku Rozwojowego”

W dniu 1 października 2018 dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, prof. IMID - kierownik Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii - została powołana Nową Redaktor Naczelną czasopisma naukowego „Developmental Period Medicine-Medycyna Wieku Rozwojowego”. Życzymy Pani Doktor licznych sukcesów na nowym stanowisku!

Statystyka wykorzystania czasopisma Developmental Period Medicine (LinkOut links)

w bazie Medline (za okres marzec 2018 – luty 2019) (Hits = number of times users clicked your links)

Database: PubMed

Total: 19596

Month                   Number of Hits  
-----                   --------------  
2/2019                  1550
1/2019                  1376
12/2018                 1224
11/2018                 1889
10/2018                 1791
9/2018                  1617
8/2018                  1480
7/2018                  1590
6/2018                  1490
5/2018                  1825
4/2018                  1839
3/2018                  1925