Dla recenzentów

Dla recenzentów: arkusz recenzji

Dovnload: review report

Recenzenci Developmental Period Medicine w roku 2018

 

Prof. dr hab. n. med. Maciej Bagłaj

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Bożkowa


Prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska

Mgr Anna Dzielska

Dr n. biol. Joanna Gajewska

Dr n. med. Maria Ginalska-Malinowska

Prof. dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel

Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

Dr n. med. Maria Jodkowska

Prof. dr hab. n. med. Maciej Jóźwik

Dr hab. n. med. Bolesław Kalicki, Profesor WIM

Mgr farm. Ewa Kamińska

Dr n. med. Witold Klemarczyk

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

Prof. dr hab. n. med. Anna Liberska

Prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak

Prof. dr hab. n. med. Teresa Matthews-Brzozowska

Dr hab. n. med. Henryk Mazurek, Profesor IGiChP

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Milanowski

Dr hab. n. med. Anna Oblacińska, Profesor IMiD

Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk

Dr n. kul. fiz. Teresa Orlik

Mgr Katarzyna Pawlik

Dr hab. n. med. Beata Pyrżak, Profesor WUM  

Dr hab. n. med. Anna Raciborska, Profesor IMiD

Dr hab. Joanna Radoszewska

Dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska, Profesor IMiD

Prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko

Dr hab. n. med. Ewa Sawicka, Profesor IMiD

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Dr n. med. Agnieszka Szmigielska

Mgr Małgorzata Strucińska

Dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, Profesor IMiD

Dr hab. n. med. Krystyna Szymańska, Profesor WUM

Prof. dr hab. n. med. Janusz Szymborski

Dr n. med. Iwona Terczyńska

Redakcja Developmental Period Medicine składa serdeczne podziękowania Państwu Recenzentom za poświęcony czas i trud włożony w ocenę prac.

Dla recenzentów