Informacja/Announcement

Informacja/Announcement

Announcement

The Editorial Board of Developmental Period Medicine would like to make the announcement that starting from issue 1/2019 the journal will accept only manuscripts in English. 

 

Informacja 

Redakcja Developmental Period Medicine informuje, że od nr 1/2019 do druku będą przyjmowane prace wyłącznie w języku angielskim.