Informacje ogólne

Developmental Period Medicine / Medycyna Wieku Rozwojowego (ISSN_1428-345x, e-ISSN 2354-0060)

 

Czasopismo Developmental Period Medicine / Medycyna Wieku Rozwojowego wydawane od 1997 roku, jest kwartalnikiem indeksowanym w MEDLINE/PUBMED, SCOPUS, Index Copernicus, EBSCO, BioMedLib, Research Gate, MNiSW i Polskiej Bibliografii Lekarskiej. Platformy Web of Science oraz SCOPUS zaciągają dane z bazy MEDLINE/PUBMED.

 

Obecne czasopismo jest kontynuacją poprzednio wydawanych przez Instytut Matki i Dziecka od 1963 roku „Prac i materiałów naukowych IMiD”, a następnie od 1972 roku „Problemów Medycyny Wieku Rozwojowego – Developmental Period Medicine”.

 

W grudniu 2015 roku czasopismo otrzymało w/g oceny MNiSW 13 pkt na 15 możliwych (87% punktów). Natomiast w ocenie Komitetu Ekspertów MNiSW uzyskało maksymalną liczbę punktów – 5.

 

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów z dnia 31 lipca 2019 roku czasopismo Developmental Period Medicine / Medycyna Wieku Rozwojowego (ISSN 1428-345X) otrzymało 20 punktówPrzypisane dyscypliny naukowe: inżynieria biomedyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu. (pozycja na wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów - 24918).

 

W Developmental Period Medicine / Medycyna Wieku Rozwojowego publikowane są prace oryginalne o charakterze podstawowym i klinicznym oraz prace związane ze zdrowiem publicznym, artykuły poglądowe opracowane przez wysokiej klasy specjalistów, często z liczących się zagranicznych ośrodków naukowych, a także editoriale. Wszystkie prace są recenzowane. Główna tematyka publikowanych w roku 2018 prac dotyczyła:

  1. Chorób uwarunkowanych genetycznie
  2. Chorób metabolicznych
  3. Chorób nerek
  4. Chorób układu pokarmowego
  5. Chorób nowotworowych
  6. Zagadnień dotyczących perinatologii
  7. Żywienia dzieci i młodzieży
  8. Zagadnień położniczo-ginekologicznych
  9. Zagadnień zdrowia publicznego: szczepienia ochronne, jakość życia dzieci i młodzieży

Czasopismo współpracuje z Polskim Towarzystwem Medycyny Perinatalnej oraz Polskim Towarzystwem Wrodzonych Wad Metabolizmu.

 

Wszystkie nadesłane prace są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów oraz przez Redaktora Naczelnego lub Redaktorów Tematycznych. Zasadą recenzowania jest dwustronna ślepa recenzja.

 

Procedury recenzowania prac są zgodne z zaleceniami MNiSW, zawartymi w opracowaniu „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” Warszawa 2012, dostępnym wraz z formularzami dla recenzentów na stronie internetowej czasopisma. Co roku Redakcja na stronie internetowej publikuje nazwiska recenzentów prac. Redakcja Developmental Period Medicine / Medycyna Wieku Rozwojowego stosuje się do zaleceń „World Association of Medical Editors”.

 

Program linkujący („link out”) z bazy MEDLINE pozwala dojść do zamieszczanych na stronie internetowej www.devperiodmed.pl artykułów. Artykuły są dostępne na stronie czasopisma zaraz po wydrukowaniu numeru w systemie Open Journal, co powoduje znaczny wzrost wejść na pełne teksty poszczególnych numerów. Według PUBMED - National Institute of Health (NIH) – Bethesada USA (NCBI/4SNLM) w roku 2018 (12/2017 – 11/2018) było ponad 20.000 wejść na teksty artykułów zamieszczonych na naszej stronie. Są to unikalne przejścia ze streszczeń z MEDLINE na pełne teksty artykułów (dane przesłane z National Institute of Health).

 

W bazie Web of Science odnotowanych jest ogółem 1331 artykułów (z lat 1999-2018) opublikowanych w czasopiśmie Medycyna Wieku Rozwojowego / Developmental Period Medicine. Index H (Web of Science) – 14, liczba cytowań bez autocytowań dla 1331 artykułów - 2020. W okresie od 2015 do 2018 roku w Web of Science odnotowano 218 artykułów z Developmental Period Medicine, które były cytowane 181 razy.

 

W bazie Scopus w latach 1999-2013 odnotowano 1046 artykułów opublikowanych w czasopiśmie Medycyna Wieku Rozwojowego, cytowanych 2112 razy (1867 bez autocytowań), indeks h - 14, w latach 2015-2017 – 129 artykułów (dla tytułu Medycyna Wieku Rozwojowego) cytowanych 187 razy (167 bez autocytowań). W latach 2014-2018 odnotowano w bazie Scopus 185 artykułów dla tytułu Developmental Period Medicine, cytowanych 279 razy (250 bez autocytowań). Ogółem w latach 1999-2018 odnotowano 1230 artykułów opublikowanych w czasopiśmie Medycyna Wieku Rozwojowego – Developmental Period Medicine (1999 – 51, 2000 – 110, 2001 – 64, 2002 – 33, 2003 – 118, 2004 – 102, 2005 – 72, 2006 – 108, 2007 – 58, 2008 – 95, 2009 – 41, 2010 – 43, 2011 – 63, 2012 – 40, 2013 – 48, 2014 – 30, 2015 – 73, 2016 – 47, 2017 – 9, 2018 – 26).

 

Wskaźniki dla tytułu Medycyna Wieku Rozwojowego w bazie Scopus:

 

- Cite Score 2017 – 0,51, (Cite Score Rank: Medicine: General Medicine - #291/841 (65th percentile) ; - SJR 2017 – 0,218.

 

- Cite Score 2018 – 0,78 (CiteScore Rank: Category: General Medicine ; Rank: #196/556 ; 64th percentile) ; SJR 2018 – 0,282.  

 

Index Hirscha (H Index – wskaźnik cytowań) opublikowany na stronie SJR Scimago Journal & Country Rank (https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=61534&tip=sid&clean=0) dla czasopisma wynosi 14.

 

Należy również podkreślić, że Developmental Period Medicine / Medycyna Wieku Rozwojowego jest patronem medialnym konferencji naukowych m. in. Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

DEVELOPMENTAL PERIOD MEDICINE / MEDYCYNA WIEKU ROZWOJOWEGO

 

© Copyright by National Research Institute of Mother and Child and Aluna Publishing, Warsaw, Poland

 

Wydanie czasopisma Developmental Period Medicine w formie papierowej jest wersją pierwotną (referencyjną). Redakcja wdraża procedurę zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych 
oraz przestrzega zasad recenzowania prac zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Edited by: National Research Institute of Mother and Child and Aluna Publishing 
Wydawca: Instytut Matki i Dziecka oraz Wydawnictwo Aluna

 

Wydawca / Aluna Publishing                                                                                Adres Redakcji / Editorial Board Address
Wywawnictwo Aluna                                                                                               Instytut Matki i Dziecka
05-510 Konstancin Jeziorna                                                                                      ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
ul. Przesmyckiego 29                                                                                                tel. (+48 22) 32 77 197 
Joanna Grocholska                                                                                                    e-mail:medycyna.rozwojowa@imid.med.pl
e-mail: agro@poczta.onet.pl                                                                                     www.imid.med.pl 
www.devperiodmed.pl
Reklama: Agnieszka Rosa
tel.  +48 600-600-938
e-mail: 
reklama@wydawnictwo-aluna.pl

 

___________________________________________________________________________________________________

The preferred language of submission is English. To facilitate the process 
of publication, it is advised that all non-English speaking authors enlist the aid 
of a native-English speaking colleague to correct English language usage before submission.

__________________________________________________________________________________

 

Developmental Period Medicine
cited by MEDLINE/PUBMED, SCOPUS, INDEX COPERNICUS, EBSCO, BioMedLib, 
Research Gate, MNiSW and Polish Medical Bibliography

 

Medycyna Wieku Rozwojowego jest indeksowana 
w MEDLINE/PUBMED, SCOPUS, INDEX COPERNICUS, EBSCO, BioMedLib, 
Research Gate, MNiSW I Polskiej Bibliografii Lekarskiej

 

Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 pkt

(na podstawie Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów z dnia 31 lipca 2019 roku)