Informacje ogólne

Developmental Period Medicine / Medycyna Wieku Rozwojowego (ISSN_1428-345x)

 

Czasopismo Developmental Period Medicine / Medycyna Wieku Rozwojowego wydawane od 1997 roku, jest kwartalnikiem indeksowanym w MEDLINE/PUBMED, SCOPUS, Index Copernicus, EBSCO, BioMedLib, Research Gate, MNiSW i Polskiej Bibliografii Lekarskiej.

Obecne czasopismo jest kontynuacją poprzednio wydawanych przez Instytut Matki
i Dziecka od 1963 roku „Prac i materiałów naukowych IMiD”, a następnie od 1972 roku „Problemów Medycyny Wieku Rozwojowego – Developmental Period Medicine”.

W grudniu 2015 roku czasopismo otrzymało w/g oceny MNiSW 13 pkt na 15 możliwych (87% punktów) i ocenę tę utrzymuje nadal. Natomiast w ocenie Komitetu Ekspertów MNiSW uzyskało maksymalną liczbę punktów – 5.

W Developmental Period Medicine / Medycyna Wieku Rozwojowego publikowane są prace oryginalne o charakterze podstawowym i klinicznym oraz prace związane ze zdrowiem publicznym, artykuły poglądowe opracowane przez wysokiej klasy specjalistów, często
z liczących się zagranicznych ośrodków naukowych, a także editoriale. Wszystkie prace są recenzowane. Główna tematyka publikowanych w roku 2017 prac dotyczyła:

  1. Chorób uwarunkowanych genetycznie
  2. Chorób nerek u dzieci i młodzieży
  3. Chorób metabolicznych
  4. Onkologii dzieci i młodzieży
  5. Żywienia dzieci i młodzieży
  6. Otyłości u dzieci i młodzieży
  7. Zdrowia psychicznego i jakości życia dzieci i młodzieży
  8. Wybranych problemów z zakresu położnictwa i ginekologii
  9. Neonatologii
  10. Zagadnień dotyczących zdrowia publicznego – umieralności niemowląt, dzieci i młodzieży.

Wszystkie nadesłane prace są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów oraz przez Redaktora Naczelnego lub Redaktorów Tematycznych. Zasadą recenzowania jest dwustronna ślepa recenzja.

Procedury recenzowania prac są zgodne z zaleceniami MNiSW, zawartymi
w opracowaniu „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” Warszawa 2012, dostępnym wraz z formularzami dla recenzentów na stronie internetowej czasopisma. Co roku Redakcja na stronie internetowej publikuje nazwiska recenzentów prac.

Program linkujący („link out”) z bazy MEDLINE pozwala dojść do zamieszczanych na stronie internetowej www.devperiodmed.pl artykułów. Artykuły są dostępne na stronie czasopisma zaraz po wydrukowaniu numeru w systemie Open Journal, co powoduje znaczny wzrost wejść na pełne teksty poszczególnych numerów. Według PUBMED National Institute of Health (NIH) – Bethesda USA (NCBI/4SNLM) w roku 2017 było ponad 20.000 wejść  na teksty artykułów  zamieszczonych na naszej stronie. Są to unikalne przejścia ze streszczeń
z MEDLINE na pełne teksty artykułów (dane przesłane z National Institute of Health – Bethesda USA).

W okresie od 2015 do 2017 roku w Web of Science odnotowano 167 artykułów
z Developmental Period Medicine, które były cytowane 69 razy. Natomiast w bazie Scopus
w latach 2015 – 2017 odnotowano 129 artykułów, cytowanych 76 razy. Ostatni numer indeksowany w tej bazie to nr 1/2017.

Ponadto wskaźnik Hirscha (H Index – wskaźnik cytowań) dla czasopisma wynosi 12. Inne czasopisma pediatryczne osiągają wartości H Index – 8, 6 lub 2. Redakcja Developmental Period Medicine / Medycyna Wieku Rozwojowego stosuje się do zaleceń „Word Association of Medical Editors”.

Należy również podkreślić, że Developmental Period Medicine / Medycyna Wieku Rozwojowego jest patronem medialnym konferencji naukowych m. in. Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

DEVELOPMENTAL PERIOD MEDICINE/ MEDYCYNA WIEKU ROZWOJOWEGO

 

© Copyright by National Research Institute of Mother and Child and Aluna Publishing, Warsaw, Poland

 

Wydanie czasopisma Developmental Period Medicine w formie papierowej jest wersją pierwotną (referencyjną). Redakcja wdraża procedurę zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych
oraz przestrzega zasad recenzowania prac zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Edited by: National Research Institute of Mother and Child and Aluna Publishing
Wydawca: Instytut Matki i Dziecka oraz Wydawnictwo Aluna

 

Wydawca / Aluna Publishing                                                                                Adres Redakcji / Editorial Board Address
Wywawnictwo Aluna                                                                                               Instytut Matki i Dziecka
05-510 Konstancin Jeziorna                                                                                      ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
ul. Przesmyckiego 29                                                                                                tel. (+48 22) 327-71-97
Joanna Grocholska                                                                                                    e-mail: medycyna.rozwojowa@imid.med.pl
e-mail: agro@poczta.onet.pl                                                                                     www.imid.med.pl
www.devperiodmed.pl
Reklama: Agnieszka Rosa
tel. kom. 600-600-938
e-mail: reklama@wydawnictwo-aluna.pl

 

___________________________________________________________________________________________________

The preferred language of submission is English. To facilitate the process
of publication, it is advised that all non-English speaking authors enlist the aid
of a native-English speaking colleague to correct English language usage before submission.

__________________________________________________________________________________

 

Developmental Period Medicine
cited by MEDLINE/PUBMED, SCOPUS, INDEX COPERNICUS, EBSCO, BioMedLib,
Research Gate, MNiSW and Polish Medical Bibliography

 

Medycyna Wieku Rozwojowego jest indeksowana
w MEDLINE/PUBMED, SCOPUS, INDEX COPERNICUS, EBSCO, BioMedLib,
Research Gate, MNiSW I Polskiej Bibliografii Lekarskiej

 

Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 13 pkt