Komitet Redakcyjny

NATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF MOTHER AND CHILD / INSTYTUT MATKI I DZIECKA

Director / Dyrektor : dr n. med. Tomasz M. Maciejewski

EDITORIAL BOARD / KOMITET REDAKCYJNY
Editor in chief / Redaktor Naczelny - Prof. zw. dr hab. med. Krystyna Bożkowa
Associated editor / Z-ca Redaktora Naczelnego - Prof. dr hab. n. med. Maciej Jóźwik
Associated editor / Z-ca Redaktora Naczelnego -  Prof. dr hab. n. med. Barbara Woynarowska
Członkowie Komitetu Redakcyjnego:
Editorial secretary / Sekretarz Redakcji - Dr n. med. Ilona Szilágyi – Pągowska
Editorial Aid - Mgr Grzegorz Ṡwięćkowski

TOPIC EDITORS / REDAKTORZY TEMATYCZNI
Prof. zw. dr hab. n. med. Ewa Helwich – neonatologia
Prof. zw. dr hab. n. med. Michał Jóźwik – ginekologia i położnictwo
Prof. zw. dr hab. n. farm. Maciej Małecki – terapia genowa i farmakogenomika

Prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Matthews – Brzozowska - stomatologia
Prof. nadzw. n. med. Ewa Pańkowska – pediatria i endokrynologia
Prof. nadzw. n. med. Dorota Sands – pulmonologia i alergologia
Prof. nadzw. n. med. Ewa Sawicka – chirurgia dziecięca

Prof. zw. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański - onkologia
Prof. nadzw. n. med. Halina Weker – żywienie
Prof. zw. dr hab. n. med. Barbara Woynarowska – zdrowie publiczne

 

LANGUAGE EDITOR / REDAKTOR JĘZYKOWY
Doc. dr hab. n. med. Aldona Sito

Mgr Agnieszka Rosa

 

LINGUISTIC SUPERVISOR
Osazee Ewemade Okungbowa, MD, PhD, London, UK

 

STATISTICAL EDITOR / REDAKTOR STATYSTYCZNY
Dr hab. n. med. Joanna Mazur

 

HONORARY SCIENTIFIC BOARD / HONOROWY KOMITET NAUKOWY

Prof. zw. dr hab. n. med. Anna Balcerska
Prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztof Drews
Prof. zw. dr hab. n. med. Wanda Kawalec
Prof. zw. dr hab. n. med. Barbara Kowalewska-Kantecka

Prof. zw. dr hab. n. med. Tadeusz Mazurczak
Prof. nadzw. n. med. Krystyna Mikiel-Kostyra
Prof. zw. dr hab. n. med. Michał Troszyński

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC BOARD / MIĘDZYNARODOWY KOMITET NAUKOWY

 

Prof. W. Alminderov (Russia)

Assoc. Prof. Sa’eed Halilu Bawa (Rep. of Trinidad and Tabago)
dr Mark Klukowski (Canada/Poland)

Prof. Berhold Koletzko (Germany)
Prof. Olga Kordonouri (Germany)
Prof. dr Gunta Lazdane (WHO – Kopenhaga)
Prof. dr James R. Lupski (USA)

Prof. Olga G. Morozowa (Ukraine)

Dr Mercedes de Onis (WHO – Genewa)
Prof. Leonardo Pinelli (Italy)
Prof. Kairolla Rakhimov (Kazakhstan)

Prof. Timothy R.H. Regnault (Canada)

Prof. Paweł Stankiewicz (USA)
Prof. Anatol Svintsitskyi (Ukraine)

Prof. András Szatmári (Hungary)
Prof. Sergo I. Tabagari (Georgia)

 

SCIENTIFIC BOARD / KOMITET NAUKOWY

 

Prof. nadzw. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska
Prof. zw. dr hab. n. med. Ewa Bocian
Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Habior
Prof. nadzw. n. med. Teresa Jackowska
Prof. nadzw. n. med. Alicja Krzyżaniak
Prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Książyk
Prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Milanowski
Prof. zw. dr hab. n. med. Jacek J. Pietrzyk
Prof. nadzw. n. med. Magdalena Rutkowska
Prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Siedlecki
Prof. zw. dr hab. n. med. Marek Spaczyński
Prof. nadzw. n. med. Elżbieta Szczepanik
Prof. zw. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak