Prenumerata

ZASADY PRENUMERATY

 

Wpłaty na prenumeratę przyjmuje wydawnictwo Aluna:

- telefonicznie: (22) 754-60-79
- e-mail: prenumerata@wydawnictwo-aluna.pl
- wpłaty na numer rachunku: 82 1940 1076 3010 7407 0000 0000
- listownie na adres: Wydawnictwo Aluna

ul. Z. M. Przesmyckiego 29

05-510 Konstancin-Jeziorna

 

Cena prenumeraty:

- prenumeratorzy indywidualni – 105 zł / rok (w tym 5% VAT)
- biblioteki i inne instytucje – 147 zł / rok (w tym 5% VAT)
- prenumerata zagraniczna – 100 euro
- cena pojedynczego numeru – 31,50 zł (w tym 5% VAT)
- cena numeru złożonego z dwóch zeszytów – 42 zł (w tym 5% VAT)
- cena jednego zeszytu – 21 zł (w tym 5% VAT)

 

Artykuły do pobrania znajdują się na stronie:  www.devperiodmed.pl