Prenumerata

Cena prenumeraty na rok 2014 wynosi:

  • prenumeratorzy indywidualni 105 zł/rok (w tym 5% VAT)
  • biblioteki i inne instytucje 147zł/rok (w tym 5% VAT)
  • prenumerata zagraniczna 100 euro (w tym 5% VAT)
  • cena pojedynczego numeru 31,50 zł (w tym 5% VAT)
  • cena numeru złożonego ze dwóch zeszytów 42 zł (w tym 5% VAT)
  • cena jednego zeszytu 21 zł (w tym 5% VAT)

Zamówienia na prenumeratę przyjmuje Wydawnictwo ALUNA:

telefonicznie: 22 754-60-79
poprzez e-mail: prenumerata@wydawnictwo-aluna.pl

listownie na adres:

Wydawnictwo ALUNA

ul. Z.M. Przesmyckiego 29
05-510 Konstancin-Jeziorna

Wpłaty na numer rachunku bankowego:

Credit Agricole 82 1940 1076 3010 7407 0000 0000

Kontakt z Wydawcą:
Dr n. hum. Anna Łuczyńska
tel. Kom. 604 776 311
a.luczynska@wydawnictwo-aluna.pl