Kształcenie podyplomowe w ramach współpracy z CMKP

Kursy organizowane w roku 2018

Lp numer kursu od do Tytuł Kierownik naukowy
1 01-800/3-01-004-2018 08 czerwca 2018 08 czerwca 2018 Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie perinatologii dr n.med Marzena Jurczak Czaplicka
2 01-763/3-05-002-2018 19 września 2018      21 września 2018 Padaczka i inne stany napadowe u dzieci dr hab.n.med.prof.IMiD Elżbieta Szczepanik
3 01-753/3-04-011-2018 8 października 2018 19 października 2018 Postępy w neonatologii Prof.dr hab.n.med. Ewa Helwich
4 01-795/3-02-002-2018 15 października 2018 17 października 2018 Zaburzenia metabolizmu energetycznego:choroby mitochondrialne i zaburzenia utleniania kwasów tłuszczowych dr hab.n.med.prof.IMiD Jolanta Sykut-Cegielska
5 01-795/3-06-001-2018 18 października 2018 19 października 2018 Podłoże metaboliczne wybranych objawów klinicznych i zaburzeń biochemicznych dr hab.n.med.prof.IMiD Jolanta Sykut-Cegielska
6 01-800/3-05-005-2018 21 listopada 2018 23 listopada 2018 Organizacja opieki perinatalnej dr n.med. Tomasz Mikołaj Maciejewski
7 01-718/3-02-019-2018 26 listopada 2018 30 listopada 2018 Neurologia dziecięca dr hab.n.med.prof.IMiD Elżbieta Szczepanik
8 01-709/3-02-003-2018 01 października 2018 05 października 2018 Diagnostyka prenatalna wad rozwojowych i chorób o podłożu genetycznym

dr n.med. Beata Nowakowska