Kształcenie podyplomowe w ramach współpracy z CMKP

Kursy organizowane w roku 2016

Numer kursu Data rozpoczęcia Data zakończenia Tytuł kursu Kierownik Naukowy
01-787/3-13-009-2017 23 maja 2017 23 maja 2017 Ciążowa choroba trofoblastyczna dr n.med Grzegorz Szewczyk
01-800/3-01-003-2017 09 czerwca 2017 09 czerwca 2017 Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie perinatologii dr n.med. Tomasz Maciejewski

01-787/1-14-011-2017

12 czerwca 2017 13 czerwca 2017 Ciążowa choroba trofoblastyczna

dr n.med Grzegorz Szewczyk

01-763/3-05-001-2017

21 czerwca 2017 23 czerwca 2017 Padaczka i inne stany napadowe u dzieci.

dr hab. n.med prof. IMiD  Elżbieta Szczepanik

01-795/3-05-002-2017

26 września 2017 27 września 2017 Choroby neurometaboliczne

dr hab.n.med. Krystyna Szymańska

01-800/3-05-004-2017

04 października 2017 06 października 2017 Organizacja opieki perinatalnej

dr n.med. Tomasz Maciejewski

01-753/3-04-011-2017

09 października 2017 20 października 2017 Postępy w neonatologii

prof. dr hab. n.med Ewa Helwich

01-795/3-01-001-2017

16 października 2017 20 października 2017 Wprowadzenie do pediatrii metabolicznej

dr hab.n.med.prof. IMiD Jolanta Sykut-Cegielska

01-709/3-02-003-2017

116 października 2017 20 października 2017 Diagnostyka prenatalna wad rozwojowych i chorób o podłożu genetycznym

dr n.med Beata Nowakowska

01-709/1-03-002-2017  23 października 2017 31 października 2017 Diagnostyczne metody laboratoryjne w genetyce klinicznej dr n.med. Monika Gos