Plan posiedzeń naukowych

Lp. 

termin posiedzenia 

temat wykładu 

Wykładowcy 

1. 

10.01.2019 

Kalendarz szczepień ochronnych w 2019r. - zmiany.  

Alicja Karney, OHJD 

2. 

14.02.2019 

 

 

3. 

14.03.2019 

 

 

4. 

11.04.2019 

Nie wszystko co opisano w badaniach obrazowych to patologia i powód do badań kontrolnych - rozważania o myśleniu lekarskim. 

Monika Bekiesińska-Figatowska, ZDO 

5. 

09.05.2019 

Wrodzone wady metabolizmu jako choroby rzadkie 

Jolanta Sykut-Cegielska, KWWMiP 

6. 

13.06.2019 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

10.10.2019 

„Przydatność celowanego sekwencjonowania następnej generacji w diagnostyce zespołów padaczkowych o wczesnym wieku zachorowania”. 

prof. Doroty Hoffman-Zacharskiej 

ZGM  

9. 

14.11.2019 

Padaczka u dzieci z zespołem Downa 

 

Aleksandra Kuźniar-Pałka, Elżbieta Szczepanik 

 

10. 

12.12.2019 

„Rola ortopedii szczękowej w leczeniu zaburzeń części twarzowej czaszki” 

Dr D. Cudziłło