Plan posiedzeń naukowych

 DataTematWykładowcy

1

 

12.01.2017

godz. 12:00

„Opieka nad matką i noworodkiem – Polska na tle Europy w ostatnim 20-leciu.”

 

 

dr hab. n. o zdrowiu Katarzyna Szamotulska

Zakład Epidemiologii


2

 

09.02.2017
godz. 12:00


 

 

 

 

3

 

09.03.2017
godz. 12:00

"Oncofertility czyli problemy płodności chorych na nowotwory złośliwe"

  

 

 

lek. med. Katarzyna Pankiewicz

Klinika Położnictwa i Ginekologii

 

4

 

13.04.2017
godz.12:00

 

 

 

 

5

 

 11.05.2017
godz. 12:00

 


 

 

Dr hab. n. med., prof. IMiD Elżbieta Szczepanik

Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży

 

6

 

08.06.2017
godz. 12:00

 „Odpowiedź immunologiczna na alergeny pokarmowe (mechanizm alergii IgE zależnej i IgE niezależnej) - wyzwanie diagnostyczne i kliniczne.”

dr n. med. Maria Gołębiowska-Wawrzyniak

 

dr n. med. Katarzyna Markiewicz

Zakład Immunologii Klinicznej

7

 

14.09.2017
godz. 12:00

 

 Z cyklu "Biologia Molekularna W Medycynie ": "Przyczyny zróżnicowania obrazu klinicznego pacjentów z zespołem delecji 22q11"

 

dr n. med. Beata Nowakowska

Zakład Genetyki Medycznej

8

 

 12.10.2017
godz. 12:00

 

z cyklu "Biologia Molekularna w Medycynie:

"Kraniostenozy- problem medyczny i genetyczny"

 

 

dr n. med. Anna Kutkowska-Kaźmierczak

Zakład Genetyki Medycznej

9

 

09.11.2017
godz. 12:00

 

z cyklu "Biologia Molekularna w Medycynie:

"Genetyczne czynniki ryzyka w przewlekłym zapaleniu trzustki"

  

dr n. med. Agnieszka Rygiel

Zakład Genetyki Medycznej

10

 14.12.2017

„Pomijane oblicze pediatrii – skupienie na poznaniu i rozwiązywaniu problemów psychologicznych chorych i ich rodzin”

 

dr hab. n. med., prof. IMiD Konrad Hozyasz
lek. med. Anna Bauer
mgr Amanda Krzywdzińska
mgr Aleksandra Markiewicz

Klinika Pediatrii