Plan posiedzeń naukowych

Lp.

termin posiedzenia

temat wykładu

Wykładowcy

1.

11.01.2018

Wprowadzenie badań przesiewowych w kierunku wrodzonego przerostu nadnerczy w Polsce

Dr n. biol. Mariusz Ołtarzewski dr n. med. Ginalska-Malinowska

Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej

2.

08.02.2018

Z cyklu "Biologia Molekularna W Medycynie ":" Kraniostenozy- problem medyczny i genetyczny"

dr n. med. Anna Kutkowska-Kaźmierczak

Zakład Genetyki Medycznej

3.

08.03.2018

„Nowe metody detekcji węzła wartowniczego w nowotworach ginekologicznych"

dr med. Grzegorz Szewczyk

Klinika Położnictwa i Ginekologii

4.

12.04.2018

Czego dowiedzieliśmy się o polskich 8-latkach z COSI (Childhood Obesity Surveillance Initiative) – europejskiego programu WHO?

dr hab. med., prof. IMiD Anna Fijałkowska
Zakład Kardiologii

Magdalena Stalmach
Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży

5.

10.05.2018

Z cyklu "Biologia Molekularna W Medycynie ": "Przyczyny zróżnicowania obrazu klinicznego pacjentów z zespołem delecji 22q11"

dr Beata Nowakowska

Zakład Genetyki Medycznej

6.

14.06.2018

Znaczenie empatii w medycynie

Justyna Szczygłowska

Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży

 

7.

13.09.2018

 

prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska

Zakład Diagnostyki Obrazowej

8.

11.10.2018

Dieta ketogenna i jej modyfikacje szansa i wyzwania.

Dr hab. med., prof. IMiD Elżbieta Szczepanik

Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży

9.

08.11.2018

Karmienie naturalne niemowląt -stan wiedzy (badanie ankietowe matek zgłaszających się do Instytutu Matki i Dziecka

prof. dr hab. med. Barbara Kowalewska-Kantecka

10.

13.12.2018

„Rola ortopedii szczękowej w leczeniu zaburzeń części twarzowej czaszki”

Dr Dorota Cudziło

Zakład Ortodoncji i Ortopedii Szczękowej