Studium podyplomowe ELiOM

Studium podyplomowe Etyka a praktyka medyczna w perinatologii i pediatrii prowadzone jest w ramach współpracy pomiędzy Instytutem Matki i Dziecka (IMiD) i Uniwersytetem Paris-Est Marne-la Valée w Paryżu.

Jako wykładowcy z Polski zapraszani są lekarze oraz filozofowie i etycy z Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego, Lubelskiego oraz ze Szpitali Akademickich i Instytutów Naukowo-Badawczych z całej Polski.

Studia skierowane są do:

  • lekarzy, którzy świadomi znaczenia refleksji etycznej dla sprawnego podejmowania decyzji medycznych, chcieliby pogłębić swą wiedzę w zakresie filozofii i etyki oraz krytycznie ocenić własne intuicje moralne,
  • średniego personelu medycznego, pełniącego często funkcję mediacyjną między lekarzem, pacjentem i jego bliskimi.