11 lutego – Światowy Dzień Chorego w IMiD

Dziękujemy Gminie Wyznaniowej Żydowskiej za wsparcie

Instytut Matki i Dziecka pragnie złożyć serdeczne podziękowania Gminie Wyznaniowej Żydowskiej

z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 6 za bezpłatne użyczenie sąsiedniego terenu Gminy rejon ul. Brylowskiej bezpośrednio pod lokalizację tymczasowego miasteczka kontenerowego na potrzeby remontu.

Bardzo dziękujemy za wsparcie remontu Instytutu.