Dyrekcja

maciejewski-tomasz Dyrektor
dr n. med. Tomasz Maciejewski
22 32 77 305
e-mail: dyr@imid.med.pl

 

fijalkowska-anna Z-ca Dyrektora ds. Nauki
prof. nadzw. dr hab. n med. Anna Fijałkowska
22 32 77 378
Budynek Lipsk, wejście "B 
AMBULATORIUM", piętro III, gab. 314

 

wysocka-magdalena

Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych
dr Alicja Karney

Sekretariat - nr wewn.: 421, 422

e-mail: dyrektor.kliniczny@imid.med.pl

 

sidorowicz-mariola Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
mgr Agnieszka Graczyk
22 32 77 430
e-mail: agnieszka.graczyk@imid.med.pl

 

kaczor-tomasz Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Milena Kraszewska-Sulich
Sekretariat - nr wewn.: 430
e-mail: milena.kraszewska@imid.med.pl

 

graczyk-agnieszka Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
mgr Mariola Sidorowicz
22 32 77 422
e-mail: dyrektor.pielegniarstwa@imid.med.pl 

 

fijalkowska-anna

Z-ca Dyrektora ds. Kontraktowania, Wyceny i Rozliczania Usług i Programów Medycznych

dr Magdalena Wysocka

Sekretariat - nr wewn.: 515, piętro III, gab. 314
e-mail: dyrektor.kontraktowania@imid.med.pl