Komunikaty prasowe

Konferencja poświęcona mukowiscydozie

Czy mukowiscydoza może być uleczalna?

– to rewolucyjne w obliczu dotychczasowej wiedzy pytanie zadadzą sobie najwybitniejsi naukowcy z całego świata w czasie najbliższej międzynarodowej konferencji naukowej, dotyczącej leczenia mukowiscydozy.

Po raz pierwszy w Polsce, w dniach 12-14 lutego 2015 r., odbędzie się międzynarodowa konferencja, poświęcona leczeniu mukowiscydozy. Organizatorami wydarzenia są – Instytut Matki i Dziecka wraz z Europejskim i Polskim Towarzystwem Mukowiscydozy.

Konferencja zgromadzi największe autorytety związane z leczeniem mukowiscydozy na świecie, takie jak Prezydent Elekt Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy – prof. Kris De Boeck, prof. Huge De Jonge z Rotterdamu, a także Prezes Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy oraz kierownik Zakładu Mukowiscydozy w IMiD – prof. Dorota Sands.

Wśród tegorocznych tematów obrad znajdzie się m.in. debata pod tytułem: „Pacjenci leczeni modulatorami genu CFTR nie mają już więcej mukowiscydozy”, która po raz pierwszy w historii medycyny zbliży prelegentów do odpowiedzi na niestawiane wcześniej w sposób dający aż tyle nadziei pytanie o to, czy mukowiscydoza może być uleczalna.

Ponadto na forum poruszane będą kwestie standaryzacji nowoczesnych metod diagnostycznych oraz nowoczesne terapie, ukierunkowane na pacjentów z konkretnym typem mutacji, czyli terapia spersonalizowana zależna od genotypu chorego.

Mukowiscydoza to wieloukładowa choroba uwarunkowana genetycznie. Długość życia pacjentów chorych na mukowiscydozę zależy od stopnia zaawansowania postępującej choroby oskrzelowo-płucnej. Dotychczas istniało tylko leczenie objawowe tej choroby. Obecnie pojawiają się pierwsze leki przyczynowe dla pacjentów o określonym genotypie.

Spotkanie odbędzie się w dniach 12-14 lutego 2015 w hotelu Ibis przy ul. Muranowskiej 2 w Warszawie. Program konferencji znajduje się w załączeniu do pisma.

Wróć