Konkursy bieżące

Tytuł Data utworzenia
D/DI/213/4/18 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji wraz z modernizacją dwóch budynków Instytutu Matki i Dziecka w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Instytutu Matki i Dziecka

D/DI/213/1/18 - wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt w tym ptaków i nietoperzy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Instytutu Matki i Dziecka"

Zapytanie ofertowe – usługi doradcze w zakresie pozyskania dofinansowania w ramach działania POIiS 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – D/P-PF-1/2017

KOŚZ/13/2017 Zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie wykonywania mieszanin do żywienia pozajelitowego dla Klinik Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, na podstawie codziennych, indywidualnych zleceń lek

DA.ADA.02/2017 Konkurs na dzierżawę powierzchni pod szatnie ogólnodostępne dla pacjentów Instytutu Matki i Dziecka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH KONKURSU NR DAE.DZI.234-1/17

,,KOŚ/10/2017 na „Zawarcie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie przygotowania leków cytostatycznych”

ZAPYTANIA OFERTOWE NA ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH DLA INSTYTUTU MATKI I DZIECKA nr DA.ADA.077-110-1/17

,,KOŚ/15/2017 Zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie wykonywania mieszanin do żywienia pozajelitowego dla Klinik Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, na podstawie codziennych, indywidualnych zleceń lek

KOŚZ/2/2017 Zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie w zakresie wykonywania badań densytometrycznych kości, obrazowych, elektrofizjologicznych, laboratoryjnych, zabiegów terapeutycznych i konsultacji specj

Projekt partnerstwa publiczno-prywatnego

DA.ADA.02/2016 Konkurs na dzierżawę powierzchni pod szatnie ogólnodostępne dla pacjentów Instytutu Matki i Dziecka

Konkurs ofert na sprzedaż sprzętu

KOŚZ/2/2016 Wykonywanie mieszanin do żywienia pozajelitowego