Konkursy bieżące

Tytuł Data utworzenia
A/DZI/ST.222.6.2019 - Wykonanie systemu do dezynfekcji instalacji c.w.u

A/DZI/ST.233.2.2019 - Dostawa filtrów do central wentylacyjnych zainstalowanych w IMiD

DAE.DZI.SAM.AD.233-502/19 - Wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG, tomografów oraz monitorów medycznych

D/DIN.21.3.2019.47 Wykonanie czterech nasadzeń zamiennych

Opracowanie audytu energetycznego Budynku Głównego B Instytutu Matki i Dziecka oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

Dzierżawa powierzchni pod automaty vendingove

D/DIN.213.25.2018.5 Usunięcie jednego drzewa wraz z karpą i wykonanie dwóch nasadzeń zamiennych w ramach inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Instytutu Matki i Dziecka poprzez termomodernizację budynku C i budynku garażowego”.

D/DIN.21.3.2019.18 Wykonanie czterech nasadzeń zamiennych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku podziemnego działu obrazowania (rezonans magnetyczny i tomograf), położonego na działce ewid. Nr 14, obr. 6-04-08 Wola, w Instytucie

SZP.ZP.261-2/04/19 - Dostawa szaf chłodniczych na leki

A/DZI/SAM.230.1.2019 Dostawa asortymentu medycznego do sal pacjentów

A/DZI/ST.21.1.2019.2 Dostawa i montaż liczników ciepła w węźle ciepłowniczym w budynku A

A/DA.232.1.2019 Ogłoszenie o sprzedaży sprzętu w formie licytacji

D/DIN.21.3.2019.7 zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski branży elektrycznej (dot. inwestycji budowy podziemnego budynku Zakładu Diagnostyki Obrazowej)

D_DIN_21_3_2019_2 zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski branży elektrycznej (dot. inwestycji budowy podziemnego budynku Zakładu Diagnostyki Obrazowej).

D_DIN_21_3_2019_1Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku

ZP/SZP.261-1/01/19 Dostawa szaf do składowania cieczy łatwopalnych

A/DA.261.1.2019 Zakup/ dostawa paliwa - oleju napędowego ON, oleju napędowego arktycznego, benzyny BP oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych i agregatów prądotwórczych Instytutu Matki i Dziecka

KOŚZ_34_18 Zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań genetycznych w kierunku mukowiscydozy i wrodzonych wad metabolizmu

KOŚZ/33/18 Zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie wykonywania badań wrodzonych wad metabolizmu przy pomocy systemu LC/MS/MS w suchych próbkach krwi pobranych na bibułe do badań przesiewowych noworodków

KOŚZ/1/2018 Zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie przygotowania leków cytostatycznych