Konkursy bieżące

D/DI/213/1/18 - wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt w tym ptaków i nietoperzy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Instytutu Matki i Dziecka"

Instytut Matki i Dziecka zwraca się z wnioskiem o przygotowanie oferty cenowej (netto oraz brutto) na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt w tym ptaków i nietoperzy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Instytutu Matki i Dziecka poprzez termomodernizację budynku C i budynku garażowego”. Inwentaryzacja obejmuje dwa budynki Instytutu Matki i Dziecka, tj. budynek C (Namysłów) i budynek garażowy o łącznej powierzchni ok. 1 900 m2.

 

Ofertę proszę składać w terminie do dnia: 29 stycznia 2018 r.

Termin realizacji zamówienia do 8 lutego 2018 r.

Termin płatności 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Kontakt z Działem Inwestycji tel. (22) 32-77-510 lub email: marta.opalach@imid.med.pl.

 

 

       Marta Opalach

Starszy Specjalista w Dziale Inwestycji

Data utworzenia informacji: 25 stycznia 2018 r. 13:08 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Aleksandra Socik

Wróć